Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli promoviran je 21 doktor nauka, koji su svoju doktorsku disertaciju odbranili u posljednjih šest mjeseci. Prije njih na Univerzitetu je već promovirano 19 doktoranata, što je ukupno 40 u ovoj godini. Međutim, dobr proj naučnih radnika s našeg Kantona je postdiplomeske studije pohađao i u drugim dijelovima BiH, pa i inostranstva, tako da je ta brojka znatno veća!Od 1977. godine do danas, tuzlanski Univerzitet proizveo je 381 doktora nauka.
  «Ovo su uvijek veliki trenuci za nas jer smo proizveli doktore nauka koji treba da nastave širiti misiju znanja. Znanje i nauka nemaju granicu, a nažalost, malo je naučnih radnika. Toliko nas je malo da nas zanemaruju. Ovi doktori nauka zajedno sa ostalim trebaju trasirati budućnost novim generacijama, kao što su to prethodne radile za nas», kazao je na promociji rektor Univerziteta prof. dr. Džemo Tufekčić.

  U doktore nauka jučer su promovirani Mirjana Vidović, Ahmeti Vullent, Semir Imamović, Elvira Konjić, Zijah Rifatbegović, Igor Hudić, Azur Tulumović, Esed Omerkić, Adnan Ibrahimović, Jakub Osmić, Amela Ibrahimagić, Edin Lapandić, Džemal Huremović, Emira Kozarević, Mithat Tabaković, Alija Karić, Ervin Alibegović, Izudin Đulović, Alisa Krdžalić, Haris Huseinagić i Nermin Salkić.

  Nakon što je promoviran u doktora nauka Esed Omerkić iz Priluka nam je rekao:

  «U posljednjih 20 do 30 godina mnogo Prilučana se dalo na nauku, tako da imamo desetine visoko stručnih kadrova raznih profila.Prvi doktro nauka iz Priluka i uopšte opštine Živinice je dr Sabit Begić, koji je doktorirao na zagrebačkom sveučilištu, još s početka 70-tih godina prošlog vijeka.Biće još iz Priluka doktora nauka».

Dr Esed Omerkić

Vaš komentar na članak: