U makedonskom Ohridu se održava redovna godišnja konferencija Asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Evrope – SEPCA. Prema usvojenom rasporedu, na konferenciji će biti razmatrani izvještaji o radu, finansijski izvještaji, te trogodišnja Strategija operativnog rada SEPCA-e. Konferenciji prisustvuju i partneri SEPCA-e, predstavnici međunarodnih organizacija: Evropske komisije, Interpola, Europola, FBI-a, RCC-a Sarajevo, PSS-a Ljubljana, te SDC-a Švicarska, koji je ujedno i glavni finansijer SEPCA-e. Skupu prisustvuju i visoki zvaničnici policija Italije i Austrije, zemalja koje su zainteresirane za članstvo u SEPCA-i.

  Skup u Ohridu ujedno je i priprema za Konferenciju o organiziranom kriminalu u JI Evropi – "South East Europe Threat Assesment on Criminality (SEE-TAC)", koja će u organizaciji Interpola i SEPCA-e biti održana od 14. do 16. decembra u Lionu. Tim povodom razmatrana su pitanja donošenja godišnjeg Izvještaja o stanju borbe protiv organiziranog kriminala u JI Evropi, a s tim u vezi je dogovoreno da uvodničari na Konferenciji SEE-TAC budu generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble i direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić.

  Na prvom radnom danu konferencije u Ohridu, na prijedlog Izvršnog odbora, jednoglasnom odlukom svih članova Asocijacije šefova policija zemalja JI Evrope, za izvršnog direktora SEPCA-e izabran je direktor Federalne uprave policije gosp. Zlatko Miletić.

 Asocijacije šefova policija zemalja JI Evrope – SEPCA je nevladina organizacija i funkcionira na principima NVO-a./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: