U  Parizu u Francuskoj  se održava međunarodna konferencija o prevenciji terorizma na kojoj je na poziv INTERPOL-a uzeo učešće i direktor Federalne uprave policije gospodin  Zlatko Miletić. Organizatori konferencije su INTEPOL Lion i IACP-međunarodna asocijacija šefova policija zemalja iz Sjedinjenih Američkih Država.

  Na marginama Konferencije gospodin Miletić je imao radni sastanak sa gospodinom Noble K. Ronaldom Generalnim sekretarom INTERPOL-a.

  Između ostalih tema razgovaralo se o suradnji INTEPOL-a i SEPCA-e čiji je Miletić potpredsjednik te je zajednički konstatovano da se svi predviđeni projekti razvijaju kvalitetno što se posebno odnosi na projekte BESA i I-24/7. U okviru razgovora o navedenim projektima posebno je iskazano zadovoljstvo suradnjom policijskih agencija zemalja jugoistočne Evrope posebno kroz Asocijaciju SEPCA. Izražena je obostrana namjera da se radikalizacija pojedinih oblika organizovanog kriminala posebno terorizma i trgovine drogom  mora koordiniranom aktivnošću svih zemalja regije i INTERPOL-a  intenzivno sprječavati u čemu  se posebno dobri rezultati postižu kroz projekat BESA.

  Direktor Miletić je razgovarao sa gospodinom Noblom i o nekim aktuelnim temama koje su vezane za  raspisivanje potjernica za ratne zločine protiv  građana Bosne i Hercegovine./Federalna uprava policije/

 

Vaš komentar na članak: