Policijski službenici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom  tužilaštvu Bihać Službeni izvještaj protiv S. L. rođenog 1975. godine u Cazinu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. KZ FBiH.

  Naime, postoji osnov sumnje da je imenovani tokom proteklog mjeseca preko svoje supruge pokušao u Opštinskom sudu Bihać ovjeriti krivotvorenu diplomu o završenoj srednjoj saobraćajnoj školi, koja je izdana od strane JU Mašinsko-saobraćajne mješovite srednje škole iz Bihaća, a za koju je provjerom utvrđeno da podaci iz diplome ne odgovara podacima iz matične knjige škole, te da se radi o krivotvorenoj diplomi.

  Ovaj predmet je uz Službeni izvještaj predat nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje.

NOVI SLUČAJEVI LIHVARSTVA

  Policijski službenici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom  tužilaštvu Sarajevo Službeni izvještaj protiv I. H. rođenog 1953. godine u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Lihvarstvo“ iz člana 298. KZ FBiH.

  Naime, postoji osnov sumnje da je imenovani tokom 2003. godine, iskorištavajući tuđu nuždu, teške imovinske prilike, nedovoljno iskustvo i lakomislenost, jednom licu ponudio novac u iznosu od  5.000,00 KM, s mogućnošću da oštećeno lice navedeni iznos vraća u ratama. Oštećeno lice je tako imenovanom, na ime duga, isplatilo ukupno 9.000,00 KM, ali je I. H. i dalje insistirao na vraćanju duga, a kao razlog je navodio to da oštećeno lice nije vraćalo dug na vrijeme, te mu zaračunavajući kamatu na kamatu, povećao dug na 20.000,00 KM.

  Imenovani je od oštećenog lica kao zalog za vraćanje duga uzeo veću količinu zlatnog nakita.

  Također, Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo je podnesen i službeni izvještaj protiv M. D. rođenog 1954. godine u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela „Lihvarstvo“ iz člana 298. i „Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 183. KZ FBiH,

  Postoji osnov sumnje da je M. D. tokom 2008. godine u više navrata iskorištavajući nuždu, teške imovinske prilike i nedovoljno iskustvo jednog lica, oštećenom posudio novac u iznosu od 50.000,00 KM uz nesrazmjernu mjesečnu kamatu od 10 %, a sve za potrebe jednog preminulog lica.

  Imenovani je, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, upućivao ozbiljne prijetnje da će napasti na život i tijelo oštećenog, kao i na njegov posjed, navodeći pri tome da su njegovi ljudi opasni i da su spremni na sve radi novca.

  Oba predmeta su uz Službeni izvještaj predata nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: