Policijski službenici Federalne uprave policije lišili su slobode D. V. rođenog 1982. godine u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela:   „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“ iz člana 211. i „Krivotvorenje kreditnih i ostalih kartica bezgotovinskog plaćanja“ iz člana 257. KZ FBiH.

  Postoji osnov sumnje da je imenovani koristeći se internetom pristupao ilegalnim web stranicama na kojima su objavljeni materijali koji asociraju na seksualno zlostavljanje djece i dječju pornografiju, te sa istih skidao objavljeni materijal i snimao na hard disk, CD ili DVD. Predmetni materijal je potom, putem web stranica koje je izrađivao, nudio drugim licima za neutvrđen novčani iznos, vršeći na taj način i distribuciju navedenog materijala.
Također, imenovani je u periodu 2005-2009. godina, koristeći se kompjuterskim vještinama i programima, na još neutvrđen način pribavljao podatke kompromitovanih vlasnika bankovnih kartica, te putem interneta stupao u kontakt sa licima koja su zainteresovana za kupovinu takvih podataka. Imenovani je, s ciljem prodaje prikupljenih podataka stupio u kontakt sa jednim licem iz Sarajeva, s kojim je vršio razmjenu istih za neodređenu sumu novca, te tako sebi pribavio, za sada, neutvrđenu imovinsku korist. Činjenjem gore navedenog, imenovani je vlasnicima pomenutih bankovnih kartica pričinio neutvrđenu materijalnu i nematerijalnu štetu.

  Nakon uzimanja iskaza, imenovani je uz Službeni izvještaj predat Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo na daljnje postupanje./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: