U Lukavcu je održan prvi sastanak novoizabranog direktora Federalne uprave policije gosp. Dragana Lukača s komesarima kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropske policijske misije u BiH.

  Razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za prvih devet mjeseci i oktobar 2010. godine.

  Opća karakteristika je da je došlo do blagog povećanja izvršenih krivičnih djela, rast broja ukupno evidentiranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, smanjenje broja saobraćajnih nesreća, ali rast broja poginulih, dok je broj napada na ovlaštene službene osobe isti kao u uporednom periodu prošle godine.

  Za devet mjeseci ove godine počinjeno je 16.890 krivičnih djela, za što su prijavljene 12.133 osobe. U ovom periodu najviše je počinjeno krivičnih djela protiv imovine. Stanje sigurnosti u oktobru karakterizira isti broj izvršenih krivičnih djela, rast prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, rast broja saobraćajnih nezgoda, te blagi pad napada na ovlaštene službene osobe u odnosu na isti period prošle godine. U oktobru je počinjeno 1.970 krivičnih djela, te je prijavljeno 1.478 osoba.

   Nakon razmatranja ovih informacija, zaključeno je da postoji potreba da se po izradi Informacije o stanju sigurnosti za 2010. godinu posebno analizira tematika rada po kriminalitetu, te da načelnici sektora kriminalističke policije u FBiH zajednički sačine proaktivne planove rada za 2011. godinu, s konkretnim mjerama u oblasti kriminaliteta, posebno za najsloženija krivična djela.

   Također, gosp. Lukač je kazao da će u narednoj godini posebno biti istaknuta aktivnost na jačanju terenskih ureda Federalne uprave policije, pri čemu će biti ostvarena puna saradnja s kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova. Direktor Federalne uprave policije s kantonalnim komesarima je dogovorio da u narednom periodu bude sačinjeno temeljito sagledavanje stanja o pitanju terorizma na području Federacije BiH, pri čemu će biti prikupljeni egzaktni pokazatelji o ovoj oblasti. Razmatrana su i druga pitanja u okviru rada i suradnje Federalne uprave policije i kantonalnih MUP-ova, a posebno određena pitanja koja su u vezi s radom policije u Federaciji u 2011. godini.

  Naredni sastanak direktora Federalne uprave policije s komesarima kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova bit će održan sredinom januara 2011. godine./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: