Direktor Federalne uprave policije gosp. Zlatko Miletić učestvovao je, kao stalni član, na zasjedanju Upravnog odbora za međunarodni rad policije (IPSDC) u Orlandu (Florida – SAD).

    Gosp. Miletić, kao potpredsjednik SEPCA-e, članove je upoznao o aktivnostima koje policijske agencije pod okriljem Asocijacije šefova policije Jugoistočne Evrope provode na međunarodnom nivou, posebno o pitanjima terorizma i organiziranog kriminala. SEPCA u ovom Odboru ima mjesto zamjenika predsjedavajućeg za region Evrope.

  Sjednica IPSDC-a održana je u okviru Međunarodne konferencije šefova policijskih agencija (IACP), na kojoj je učestvovala i bh. delegacija sačinjena od direktora policijskih agencija na državnom i entitetskim novima, predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, te glavnog državnog tužioca BiH. U okviru sastanaka, prezentacija i radionica učesnici su raspravljali, među ostalim, o borbi protiv terorizma, borbi protiv zloupotrebe opojnih droga, rukovođenjem policijskim operacijama, provođenju posebnih istražnih radnji, policijskoj forenzici isl.

  Predstavnici bh. delegacije imali su radne sastanke s predsjednikom IACP-a Michaelom Carrollom, ministrom pravde SAD-a Ericom H. Holderom, predstavnicima FBI-a i ICITAP-a. Učesnicima konferencije, među ostalima, su se obratili i potpredsjednik SAD-a Joseph Biden i direktor FBI-a Robert S. Mueller./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

 FUP:Zabrana prevoza eksploziva

    Povodom obilježavanja vjerskog praznika Svi sveti i Dušni dan, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je Rješenje o zabrani prijevoza eksplozivnih materija na području Federacije.

   Ova zabrana odnosi se na period od 00,00 sati 01. 11. 2010.g. do 24,00 sata 02. 11. 2010. godine.

  Također, želimo napomenuti da se ovo ograničenje ne odnosi na rudnike i kamenolome koji vrše prijevoz eksplozivnih materija internim saobraćajnicama od skladišta eksploziva do mjesta korištenja u krugu privrednog subjekta./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: