Direktor Federalne uprave policije, gosp. Zlatko Miletić, primio je danas mlađe inspektore koji su, kao VI generacija kadeta, uspješno okončali osnovnu policijsku obuku za čin mlađeg inspektora, koja se odvijala na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

  U svom kratkom obraćanju, direktor je mlađim inspektorima poželio dobrodošlicu u Federalnu upravu policije, te ih upoznao o tome u koje su organizacione jedinice raspoređeni. Također, uručena su im i rješenja o činovanju i radnom mjestu na koje su raspoređeni.

  Novi mlađi inspektori u Sektoru kriminalističke policije Federalne uprave policije od danas su:

Marko Agatić, Robert Cvrtak, Elvira Klino, Elvis Kumbarić, Marko Jašar,
Matan Marijanović, Vitomir Govedarica, Radenko Milić, Zoran Draško,
Slaven Tomaš, Aida Čolić i  Boris Vidović./FUP/

Vaš komentar na članak: