U cilju razvijanja saradnje unutar policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Orašju je održan radni sastanak direktora Federalna uprave policije, Dragana Lukača, i njegovih saradnika s ministrom unutrašnjih poslova Tadom Oršolićem, policijskim komesarom Josipom Petrićem i načelnicima Sektora kriminalističke policije, Sektora uniformirane policije, te PU Orašje i Odžak.

   Prezentirana je Informacija o stanju sigurnosti na području Posavskog kantona, te je stanje u toj oblasti ocijenjeno kao dobro. I u Orašju je, kao i ranije u drugim kantonalnim MUP-ovima, upriličen je susret sa policijskim službenicima MUP-a Posavskog kantona, koji su sukladno zakonu aplicirali za eksterni premještaj za rad u Federalnoj upravi policije.

  Terenski ured Tuzla, koji je nadležan za Tuzlanski i Posavski kanton, u punom će kapacitetu početi s radom 11.04.2011. godine./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: