Najavom  protestnih okupljanja ispred zgarde Vlade Federacije BiH boračke i invalidske populacije Federalna uprava policije je sa upravama policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova formirala 19. aprila 2010.godine Štab koji je imao zadatak  da osigura mirno održavanje skupa.

  U petak 16. aprila 2010. godine u 11,00 sati na sastanku sa predstavnicima boračke populacije predstavnici Štaba su obavezali organizatore skupa na poštivanje odredbi Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo sa redarskom službom od 250 ljudi. Bez obzira na tu činjenicu Teemeljne boračke organizacije A BiH nisu preuzele odgovornost u kontekstu sigurnosti za navedeni protest. U skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo  odobreno je održavanje protestnog skupa  te su dogovoreni načini realizacije i održavanja skupa.

  U skladu sa utvrđenim planom odobrenim od Štaba pripadnici policijskih agencija iz Federacije BiH su 21.04.2010 godine pristupili realizaciji utvrđenog plana i obezbjedjenju objekta Vlade Federacije BiH. Protestni skup je zakazan sa početkom u 12,00 sati.
Međutim u 11,30 časova jedna veća grupa protestanata ( od koji je jedean bio u vidno alkoholiziranom stanju ) narušili su javni red i mir u većem obimu na taj način da su  pokušala na silu da uđe u zgradu Vlade Federacije BiH. Policijski službenici su tom prilikom napadnuti fizičkom snagom,željeznim i drvenim motkama, kamenicama i drugim priručnim predmetima pogodnim za nanošenje teških povreda između ostalog i topovskim udarima. U skladu sa ovlaštenjima iz člana 27.stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o policijskim službenicima F BiH a u funkciji zaštite sopstvenih života  policija je upotrijebila sredstva prinude-hemijska sredstva u smislu da se na taj način razbije masa koja je u većem obimu narušavala javni red i mir. Tom prilikom je povrijeđeno 7 policajaca. U novom nasilnom pokušaju ulaska u zgradu Vlade F BiH u 14,15 minuta policija je također upotrebila sredstva prinude.

   Tokom protestnog skupa lakše i teže su povrijeđena 32 policijska službenika iz Federalne uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Unsko-sanskog kantona, MUP-a Posavskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona  i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona s tim da policijski službenici nisu mogli biti evakuisani u zdravstvene ustanove pošto  učesnici protesta nisu dozvoljavali hitnoj pomoći da zbrine i hospitalizira povrijeđene policajce. Tek u 17,30 sati  iz CUM-a Medicinskog centra Koševo proslijeđena je informacija da će kolima hitne pomoći biti doveden 21 policijski službenik na pregled i hospitalizaciju te da je do sada primljeno na pregled 37 učesnika protesta što za sada govori da je u ovim nemilim događajima povrijeđeno 69 građana i policijskih službenika. Za većinu njih su utvrđene  lakše tjelesne povrede te je veći broj otpušten na liječenje i kućnu njegu.
Čitavo vrijeme održavanja protestnog skupa od 12,30 i narednih sat vremena predstavnici Štaba policije su u zgradi Vlade F BiH pregovarali sa predstavnicima boračkih populacija u cilju smirivanja situacije ukazujući na činjenicu da redarska služba koja je dogovorena na sastanku 16.aprila 2010 godine uopšte nije funkcionisala te je i dalje jedan dio predstavnika boračkih populacija insistirao da se zauzme zgrada Vlade Federacije BiH.

  Međutim protestni skup je izmakao kotroli organizatora i eskalirao u direkte sukobe protestanata i policije  uz fizičke napade na policajce, paljenje policijskih kućica, razbijanje prozora, uništavanje inventara u zgradi Vlade Federacije BiH, te nasilnog oduzimanja opreme od policijskih službenika.

  Pripadnici policijskih agencija su svoje aktivnosti bazirali na  zakonskim odredbama i odlukama Štaba akcije te su u tom smislu upotrijebljena sredstva prinude u funkciji  lične i imovinske sigurnosti građana i policije.

    Štab akcije obezbjeđenja protestnog skupa ispred zgrade Vlade Federacije F BiH poziva učesnike protesta kao i građane na miran i dostojanstven način manifestovanja sopstvenog nezadovoljstva  i izražava nadu da do daljnjih ekscesa i nereda većih razmjera neće doći.
/ŠTAB AKCIJE OBEZBJEDJENJA PROTESTNOG SKUPA/

 

Vaš komentar na članak: