Dana 11. do 13. studenog 2009. godine, u organizaciji Federalne uprave policije, u Sarajevu se održava godišnja skupština Asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe (SEPCA) kojom predsjeda direktor Federalne uprave policije a na kojoj će sudjelovati šefovi policija Albanije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Makedonije, direktori MUP-a Rebulike Srpske, Interpola, Europola, Seci-centra, te predstavnici drugih međunarodnih organizracija koje surađuju s policijskim agencijama u regiji jugoistočne Europe.

  Na trodnevnom sastanku SEPCA-e analizirat će se dosadašnji tijek ostvarenih aktivnosti i reginalne suradnje policijskih agenicija, te odrediti planovi rada SEPCA-e za iduću godinu. Poseban naglasak bit će usmjeren na međusobnu suradnju i realizaciju projekata koji su već započeti i koje je potrebno realizirati u domenu borbe protiv organiziranog kriminala, međusobnog izvješćivanja, te suradnje s Interpolom, Europolom i drugim međunaronim organizacijama kao što su OSCE, SECI, Švicarska anecija za razvoj i suranju, UNDP i drugi./FUP/

RJEŠAVANJE TALAČKE SITUACIJE /Vježba/

  U četvrtak 12. 11. 2009. godine, s početkom u 13 sati, na platou Skenderija službenici Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije demonstrirat će pokazno-taktičku vježbu RJEŠAVANJE TALAČKE SITUACIJE, koja će biti izvedena u sklopu održavanja manifestacije „Dani sigurnosti i zaštite 2009.“ koja se država u Sarajevu.

  Građani će biti u prilici vidjeti način i spremnost naše Specijalne policijske jedinice da efikasno riješi jedan od najtežih sigurnosnih izvazova kao što je talačka situacija.
Bit će prezentirane mjere koje se koriste prilikom rješavanja ovakvih situacija kao što je blokada, upadni timovi, upotreba helikoptera, eksplozivnih sredstava, snajperista, pregovarača i druge taktičke radnje potrebne za rješavanje ove kompleksne situacije.

   Također, vježbi će nazočiti gosp. Dragan Vikić, zapovjednik Specijalne policijske jedinice  FUP-a,  koji će medijima pružiti stručno objašnjenje svih radnji koje se poduzimaju tijekom izvođenja same vježbe./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: