Operativni štab akcije "Izbori 2010", koji je od 02. oktobra od 12.00 sati bio u neprekidnom zasjedanju, koordinirajući sve policijske aktivnosti na području Federacije BiH, stalno zasjedanje je završio današnjim sastankom i analizom planiranih i realiziranih policijskih aktivnosti.

  Na osnovu prikupljenih saznanja sa terena iz svih 10 kantona, zaključak Štaba je da je stanje sigurnosti za vrijeme glasačkog procesa na području Federacije BiH bilo na zavidnom nivou, te da nije bilo situacija koje su ozbiljnije zaprijetile predviđenom procesu glasanja.

  Naime, na području cijele Federacije zabilježeno je 18 pojedinačnih incidentnih situacija, uglavnom verbalnih sukoba. Samo je jedan incident imao karakter fizičkog obračuna. Preduzete su sve planirane mjere, kako u predizbornom periodu, tako uoči i na dan Izbora.

  Konstatirano je i da nije došlo do ugrožavanja čuvanja niti transporta glasačkog materijala. Naime, prema traženju Centralne izborne komisije BiH, Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, 7 dana do samog izbornog dana vršili su 24-satni nadzor glasačkog materijala, a po okončanju glasanja, nosilac aktivnosti za sigurnost transporta glasačkih listića je Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA. Također, prema traženju SIPA-e, pripadnici Federalne uprave policije i kantonalnih MUP-ova osiguravali su dopremu glasačkog materijala iz nekoliko općina ka Sarajevu na prebrojavanje. Pripadnici Federalne uprave policije nastavljaju aktivnosti na fizičkom osiguranju Olimpijskog centra Huan Antonio Samaran (Zetra) do okončanja izbornog procesa.

  Više od 3.000 policijskih službenika osiguravalo je sve lokacije na kojima se odvijalo glasanje, te su policijski pripadnici pravovremeno reagirali na sve prijave, poduzimajući zakonom predviđene mjere. Svi izgrednici su identificirani, pronađeni i protiv njih će biti podnesene prijave, kako zakon nalaže.

  Federalna uprava policije proslijedila je Centralnoj izbornoj komisiji BiH 6 (šest) prijava o eventualnim povredama izbornog procesa. Prijavljeni su slučajevi u Mostaru, Tuzli, 2 (dva ) u Livnu i 2 (dva) u Sarajevu.

  Operativni štab akcije ”Izbori 2010”, sačinjen od predstavnika Federalne uprave policije i svih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova, redovno je informirao javnost o stanju sigurnosti na području Federacije BiH u pogledu izbornih aktivnosti, te je izuzetnom ocijenjena saradnja s medijima i njihovo zanimanje za sigurnosnu situaciju./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/

Vaš komentar na članak: