Danas je direktor Federalne uprave policije održao u Sarajevu radni sastanak na kome su prisustvovali načelnici Sektora uniformisane policije iz svih jedanaest uprava policije  policijske strukture Federacije Bosne i Hercegovine.   

  Bez obzira što Federalna uprava policije nije direktno nadležna za oblast javnog reda i mira u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je to kategorija sigurnosti koja je u izvornoj nadležnosti kantona, na sastanku su razmatrana pitanja u vezi sa održavanjem javnih skupova, sa akcentom na sportske manifestacije i određene sigurnosne događaje u vezi sa navedenim i određena negativna dešavanja u okviru tih događanja koja su ispoljena na prostoru Federacije BiH u zadnje vrijeme.

   Cijeneći nadležnost i odgovornost policije u oblasti javnog reda i mira, Direktor Federalne uprave policije donio je odluku o izradi Strateškog operativnog plana za postupanje policije u Federaciji  Bosne i Hercegovine na spriječavanju nereda i osiguranju sportskih manifestacija na prostoru Federacije BiH.   

  Formiran je Tim za izradu Strateškog operativnog plana kojeg čine: načelnici Sektora uniformisane policije:

  – Federalne uprave policije;

  – Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo;

  – Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona;

  – Uprave policije MUP-a Zapadno-hercegovačke županije;

  – Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona;

  – Uprave policije KMUP-a Tuzlanskog kantona.

    Rok za izradu operativnog Plana je 31.10.2011. godine.

  Sa održanog sastanka upućuje se inicijativa Ministru unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Ministru pravde Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i predlaganje zakona kojim bi se uredila oblast javnog reda i mira, osiguranje javnih skupova, sportskih manifestacija i suzbijanje pojave huliganstva u Federaciji Bosne i Hercegovine./FEDERALNA UPRAVA POLICIJE/    

Vaš komentar na članak: