Vjerovatno Gornja Višća drži svojevrstan rekord kada je u pitanju vodosnabdijevanje.Prema riječima predsjednika MZ G.Višća Fehima Taletovića ovdje su izgradili čak 10 vodovoda, koje koristi oko 1800 stanovnika.Ima više razloga za to, a među prvima je promjena reljefa ovog područja usljed velikih eksploatacionih radova na površinskim kopovima Rudnika Đurđevik.

  "Prošle godine smo uspješno izvršili rekonstrukciju vodovoda Ćenda za 40 domaćinstava, dužine vodovodne mreže je blizu 5 kilometara.Ovaj objekat je finasiran akcijama "marka na marku", u kojoj su građani sakupili 18 hiljada maraka.Ministarstvo šumarstva i vodoprivrede nam je pomoglo sa 30 hiljada maraka u gradnji rezervoara od 60 kubnih metara zapremine.Svih deset naših vodovoda imaju prirodan pad što olakšava održavanje, tako da mještani Kupjerusa daju na godišnjem nivou svega 2 KM po članu domaćinstva", kaže nam predjsdnik MZ G.Višća Fehim Taletović.

  Ove godine mještani će aktivno raditi i na poboljšanju ostale infrastrukture u selu.Planiraju uraditi 4 dionice asfaltnih puteva akcijama"marka na marku", ukupne dužine 4 km.Prikupljanje novaca već je počelo a po domaćinstvu zaposlenog člana porodice plaća se 800 KM, dok penzioneri daju po 500 KM.

 Predjednik Taletović još dodaje:

 "Mnogo ćemo raditi ove godine.Akcijama "marka na marku" postavićemo 300 metara rasvjete u Kupjerusima, a Budžetom općine Živinice u iznosu od 80 hiljada KM planiramo asfaltirati dionicu puta Ćenda – Hrastik (Jahići), dužine 750 metara.Riječ je o glavnom putu, koji zahavata ukupno 2,5 km, pa ćemo i to obaviti kako treba.Planirali smo uvesti rasvjetu pored područne osnovne škole u Kupjerusima, kao i rekonstrukciju vodovodne mreže takođe u ovom dijelu MZ.Važno je još istaći da namjeravamo sredstvima Budžeta općine Živinice u iznosu od 25 hiljada maraka urediti jezero Beširevići, tako da ćemo i u tom segmentu postići napredak".

 U G.Višći se mnogo radi a ranijih godina ovdje je izgrađeno nekoliko putnih pravaca kroz zaseoke, sportski poligon sa rasvjetom, što će biti zadaci u i u narednom periodu, kako bi se u ovom mjestu modernima saobraćajnicma povezali svi zaseoci./Š.Gadžo/

 

 

Uređenje jezera G.Višće doprinijeće razvoju turizma
 

Vaš komentar na članak: