Vijeće učenika JU “Gimnazija Živinice”  pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja prehrambenih i higijenskih artikala s ciljem distribucije istih najugroženijim porodicama sa područja općine Živinice.

Akcija se realizirala na nivou škole, gdje je svaki učenik, koji je bio u mogućnosti, donirao prehrambene i higijenske artikle, od kojih je formirano pet paketnih jedinica, koje su uz pomoć Crvenog križa opcine Živinice distribuirane najugroženijim porodicama sa područja općine Živinice.

Ovo je pozitivni primjer organizovanja akcija solidarnosti, koji trebaju slijediti i ostali subjekti sa područja općine Živinice. /H.E/

Posjeta i distribucija paketa starim

Distribucija paketa

Vaš komentar na članak: