Članovi sekcije „Civitas“ JU “Gimnazija Živinice“ u završnoj su fazi priprema za općinsko takmičenje u „Projektu Građanin“ za osnovne i srednje škole. Takmičenje će se održati 9. aprila (subota) u JU Osnovna škola „Šerići“ u Šerićima, sa početkom u 10 sati.

  Članovi sekcije „Civitas“ JU “Gimnazija Živinice“, svake godine izaberu jedan od problema iz domena javne politike, te pokušavaju doprinijeti ublažavanju istog kroz implementaciju predloženih javnih mjera. Odabrali su temu „Naš doprinos u borbi protiv siromaštva“.
 
  Članovi sekcije temeljito su obradili ovu temu i sproveli nekoliko akcija u ublažavanju ovog problema, kao i izučavali postojeće alternativne mjere javne politike. Članovi sekcije Cvitas u JU Gimnazija Živinice uložili su veliki trud u izradi portfolija i prikupljanju dokumentacije.
 
  Prema riječima prof. Ramiza Glavića on je veoma zadovoljan urađenim. Članovi sekcije i prof. Ramiz Glavić nadaju se plasmanu na kantonalno takmičenje. Ono što je postalo gotovo dio tradicije „Projekta Građanin“ u JU“Gimnazija Živinice“, jeste dobar plasman na kantonalnim takmičenjima.
 
  Naša istraživanja su pokazala, da se nijedno tijelo u Bosni i Hercegovini ne bavi uzrocima siromaštva, nego da su mjere koje se poduzimaju prevashodno reaktivne i da se kao takve bave samo posljedicama siromaštva i da nemaju konkretne smjernice ka smanjivanju siromaštva. To znači da se u takvim okolnostima teško mogu stvoriti uslovi za rješavanje problema siromaštva, ali to nije spriječilo  mlade gimnazijalce Živinica da pokušaju dati svoj doprinos u rješavanju, ili bolje rečeno u ublažavanju ovog problema na području naše općine. /Amila Brčaninović i Mijo Lučić/

 

Vaš komentar na članak: