Danas je u amfiteatru živiničkiih srednjih škola održana Godišnja skupština Udruženja pčelara „Vrijesak“, na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu za proteklu i Program rada za ovu godinu, te Zaštita pčelinjeg potencijala.

   U Izvještaju o radu predsjednik Skupštine Munib Suljić je istakao značajne postignute rezultate, uprkos teškoćama na koje pčelari nailaze u svom slatkom poslu.Za svoje članove Udruženje je organizovalo više edukacija  o dostignućima u ovoj djelatnosti, organizovano je više posjeta sajmovima u Beogradu, Sarajevu i Vinkovcima, a veći broj pčelara pretplaćen je na stručnu periodiku.

   Tokom protekle godine pčelari „Vrijeska“ imali su na raspolaganju za svoje aktivnosti oko 6 hiljada maraka, a osim članarine novce su obezbijedili donacijama FBiH i općine Živinice.Za ovu godinu finasijskim planom predviđeno je povećanje sredstava na 8 200 KM.

   Kada je riječ o zaštiti pčelinjeg potencijala, a ono nije malo jer članovi Udruženja imaju preko 5 hiljada košnica, vršena je analiza zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica.Bitno je za istaći da je prošle godine registrovano 25 pozitivnih košnica i za njihove vlasnike Udruženje je uspjelo obezbijediti adekvatno obeštećenje.Preostaje da se i ove godine posveti pažnja suzbijanju američke kuge, što će se postići saradnjom sa Veterinarskom stanicom Živinice.

  Živinički pčelari su najavili ponovno okupljanje za 31.mart, kada će organizovati druženje u jednom od gradskih ugostiteljskih objekata./Š.Gadžo/

Sa današnje Godišnje skupštine živiničkih pčelara
 

Vaš komentar na članak: