Sredstva međunarodnih fondova dobro su došla za poboljšanje komunalne infrasturkture u mnogim sredinama, pa i našem gradu. Poslanik u Skupštini BiH dr.Zijad Jagodić ističe kako su ove godine za općinu Živinice stigla značajna sredtva i da će tako biti i naredne godine:

 "Grant sredstvima Evropske komisije za projekte vodosnabdijevanja Živinica iznose 1.399.000 Eura. Skupština BiH je navedeni grant ratifikovala početkom maja ove godine, a 30.maja je izvopđačima austrijskih firmi KONFIDU I STRABAG uplaćen iznos od 1.306.000 Eura, dok će preostali dio odobrenog granta od 93 hiljade Eura biti uplaćen tokom dalje realizacije projekata vodosnabdijevanja i kanalizacije, ali najkasnije do oktobra iduće godine".

 Ovih dna je u Ministarstvu finasija BiH stavljen novi grant za Živinice u iznosu od 2.211.000 Dolara, što je velika pomoć poboljšanju infrastrukture u gradu i općini Živinice.

 "Pomenuta sredstva ovog granta biće operativna već u naredna dva mjeseca i to će biti značajna podrška rješavanju pitanja vodosnabdijevanja, ali i ekološke slike naših vodotoka Oskove, Gostelje, Spreče, a što znači i jezera Modrac. Ako znamo da je u toku realizacija biološkog tretmana otpadnih voda, lako se da zaključiti da će doći do značajnog poboljšanja eko slike kod nas", rekao je poslanik Jagodić.

Jagodić u društvu kolega BH Parlamenta tokom pauze

 

Vaš komentar na članak: