Ranijih godina bila je praksa da se u Drugoj osnovnoj školi u Živinicama organizuje Ljetna škola za djecu romske populcaije.Međutim, od ove godine škola je otvorila vrata svoj djeci, bez obzira na pripadnost.

  «Pruhvatili smo ovoga puta svu djecu koja to žele, ali preovlađuju djeca romske populacije.U novu školsku godinu u našoj školi upisano je 14-toro djece, ali je ova popularna Ljetana škjola privukla još petero mališana tog uzrasta, koje ćemo takođe upisati u prvi razred redovne devetogodišnje škole», kaže nam nastavnik Refik Mešanović.

  Osim rada u učionici, za djecu je organizovana nastava u prirodi, parkovima, sportskim terenima, posjetama raznim ustanovama i sl.Svakim danom djeca sve više napreduju pa je i danas bilo mnogo petica koje su zaradili Aida, Denis i Edisa Ahmetović, Eldin i Adel Osmanović, Lejla Alimanović i Denis Ramić.

  Osim sa budućim prvačićima organizovan je i rad sa starijim učenicima, a brigu o njima vodi profesorica Elzina Hajdarević./Š.G./

Mlađa grupa Ljetne škole
 

Vaš komentar na članak: