Mještani naselja Šahići, oko 15-ak domaćinstava, imaju imanja, porodične kuće, pomoćne objekte i zemlju, sa lijeve i desne obale potoka Stupnica, i tu žive od prije 1987. godine pa do danas.

Do 1987. godine život je bio normalan, kao i u svakom drugom mjestu, bez ikakvih problema. Međutim, 1987. godine, kada je RMU Đurđevik pregradio potok Stupnicu, stvaranjem odlagališta, za koje prethodno nije pribavljena saglasnost od Vodoprivredne zajednice, nastali su problemi za mještane naselja Šahići. Naime, potok Stupnica koji sakuplja sve vode sa planine Konjuh u vrijeme kišnog perioda i otapanja snijega, zbog navedene pregrade (nasipa) je blokiran i tako skoro svake godine u vrijeme nadolaska vode mještani i njihova imovina dolaze u veliku opasnost.

Događa se potapanje okolnih parcela i objekata, sušenja voća, uništavanje poljoprivrednih usjeva, pojave gmizavaca, a u vrijeme povlačenja vode dolazi do velikog smrada koji se širi iz taloga koji ostaje prilikom povlačenja vode. Zbog velikog zavodnjavanja terena, kontinuirano duži niz godina, došlo je do pojave više klizišta zbog čega su objekti popucali, a neki i potpuno uništeni. Također i zemljište je zbog djelovanja navedenog jezera popucalo, naborano, izlomljeno te zbog toga više ne može služiti namjeni za koje se ranije koristilo. Gradnja novih objekata je također nemoguća pod ovakvim uslovima jer ne mogu dobiti urbanističku saglasnost od nadležnih Općinskih službi.

Mještani su se pojedinačno i grupno obraćali RMU Đurđevik da riješi njihov problem, međutim, ni do danas taj problem nije riješen.

Istina rudnik je obeštetio nekolicinu mještana koji se nalaze u neposrednoj blizini jezera, kao što su Nišić Hasan, Nišić Tahir i Zukić Rifet, tako što im je isplaćena šteta za njihovu imovinu, dok su ostali mještani prepušteni sami sebi i svakodnevno trpe štete od navedenog jezera i žive pod vrlo lošim uslovima.
Zbog toga se većina preostalih mještana Šahići odlučila podnijeti tužbe Općinskom sudu u Živinicama, radi naknade štete, a koje u ovom postupku zastupa advokat Husein Salkanović iz Živinica.

Advokat Husein Salkanović je tim povodom izjavio:

“Tačno je da su se mještani naselja Šahići obratili u moju advokatsku kancelariju radi pružanja pravne zaštite i rješavanja ovog spora. Radi se o 15-ak domaćinstava. Obišao sam teren sa odgovarajućim vještacima i utvrđeno je da su mještani i njihova imovina ugroženi od navedenog jezera. Postupci su već u toku i nadam se da će uskoro dobiti prvostepene presude, kao i pravičnu naknadu za pretrpljenu štetu. Napominjem da je jedino pravično rješenje za sve mještane, kao i tuženu stranu, da se izvrši isplata cjelokupne imovine tužiteljima, jer opasnost od jezera još nije prestala što znači da će i ubuduće trajati jer uzrok štete nije otklonjen i na taj način bi se skratili sudski postupci i izbjegle zakonske zatezne kamate s jedne strane, a s druge strane mještani bi mogli da za dobijeni novac riješe svoje stambene probleme na zadovoljavajući način”, kaže nam advokat Salkanović.

Nadamo se da će nakon dužeg vremena doći do rješenja na zadovoljstvo svih strana, posebno oštećenih mejštana!/Š.G./

Vaš komentar na članak: