Posljednjih mjeseci među prosvjetnim radnicima u osnovnom obrazovanju najaktuelnija tema je pitanje-ko treba da provodi odogovjno-obrazovni proces u petim razredima devetogodišnjeg obrazovanja u osnovnim školama!?  Prvobitno je po Nactu Zakona o devetogodšinjem obrazovanju FBiH  predviđeno da nastavu u V razredu izvode učitelji (nastavnici i profesori razredne nastave), osim predmeta vjeronauka, strani jezik, tehnička kultura i informatika i kultura življenja, koje mogu a ne moraju predavati predmetni nastavnici.

   Međutim, odlučeno je u Ministarstvu obrazovanja   TK-a da sve predmete u petim razredima osnovnih škola predaju predmetni nastavnici. Znači da nekadašnji IV razred (današnji  V razred) nema razrednu nastavu. Također je istim nacrtom previđeno da se postepeno uvodi predmetna nastava (međusobnom raspodjelom predmeta između dva nastavnika, profesora razredna nastave-učitelj), te na taj način postepeno dijete prilagodi ulasku u proces školovanja sa više predavača.

  Na sinoć održanom nastavku 18.redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice, samostalni vijećnik Zahid Mušić, pokrenuo je inicijativu u cilju donošenja zaključka kojim se traži od Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta u Vladi TK, da peispita izmjene i dopune NPP od I do IX razreda devetogodišnje osnovne škole, u vezi sa V razredom, tj. ko može predavati nastavu u tom razredu-nastavnici predmetene ili  nastavnici razredne nastave!?

 NEPRIHVATLJIVA SADAŠNJA ODLUKA MINISTRSTAVA

  „Moja inicijativa se odnosi na Izmjene i dopune NPP za svih devet razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u dijelu profila i stručne spremne nastavnika, koji je objavljen u Službenom novinama TK, 28.12.2010.godine, br. 16.U navedenom dokumentu je predviđeno da se u V razredu propisuje da kompletnu nastavu u petim razredima izvode nastavnici predmetne nastave.Donošenjem ovog dokumenta Ministarstvo obrazovanja je izazvalo veliko nezadovoljstvo nastavnika razredne nastave, Pedagoškog zavoda Tuzla, Aktiva direktora OŠ TK, a oglasilo se i Općinsko vijeće Tuzla povodom nastale problematike.Dokument je donešen bez poštivanja zakonom predviđenibe procedure i javne rasprave, te mišljenja Pedagoškog zavoda, škola i struke u cjelini“, ističe vijećnik Mušić, inače profesor razredne nastave u OŠ Gračanica.

  Koncepcijom devetoegodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja predviđeno je da u drugom, odnosno srednjem ciklusu devetogodišnjeg obrazovanja, koji obuhvata IV, V i VI razred osnovne škole, bude zastupljena kombinacija razredna-predmetna nastava, a da nastavnik razredne nastave može izvoditi nastavu zaključno sa V razredom. Takođe, u skladu sa specifičnostima škole, menadžmentu škole se daje mogunost da na kvalitetan način pristupi raspodjeli predmeta između nastavnika predmetne i  nastavnika razredne nastave, a što se  odnosi na vještine: likovne kulture, tjelesnog odgoja, kulture življenja, gdje je data mogućnost da mogu predavati nastavnici predmetne nastave ili nastavnici razredne nastave, a muzičku kulturu, osnovi tehnike i informatike, stranih jezika nastavnici predmetne nastave. Sve ostale predmete isključivo je predloženo da predaju nastavnici razredne nastave.

  Svoju inicijativu vijećnik Zahid Mušić potkrepljuje i slijedećim tvrdnjama:

  „Cijeneći da se uzrasna granica u devetogodišnjem obrazovanju pomijera prema dole, djeca kreću sa 6 godina u školu, kao i uzraste, karakteristike i specifinosti i potrebe djece na tom uzrastu, neophodno je zadržati kontinuitet rada nastavnika razredne nastave sa djecom u V razredu“.

  Nakon sinoćne rasprave Općinsko vijeće Živinice prihvatilo je inicijativu vijećnika Zahida Mušića, koja je biti dostavljena Ministarstvu i drugim relevantnim asocijacijama u Tuzlanskom kantonu, kao što su Pedagoški zavod i udruženja učitelja, pedagodga, direktora i dr./Š.Gadžo/
   

Zahid Mušić u odjeljenju OŠ Gračanica, područna škola Tupkovići

Vijećnik Mušić-inicijativa u korist učenika, ali i nastavnika razredne nastave
 

Vaš komentar na članak: