Članovi sekcije CIVITAS  JU „Druga osnovna škola“ Živinice  u okviru rada na „Projektu  građanin“, koji izučavaju u okviru predmeta građansko obrazovanje, identificirali su problem pasa  lutalica u našem gradu. Tokom rada na ovom projektu došli su do evidentnih pokazatelja da je ovaj problem veoma prisutan u našoj općini, te da je potrebno brzo reagovanje nadležnih kako bi se ovaj problem riješio , odnosno ublažio.Učenici su radom na ovom projektu izvršili posjete JU Veterinarska stanica Živinice, JZU Doma Zdravlja Živinice,predstavnike općinske vlasti i ostale koji su nadležni za rješavanje ovog problema.

 Podaci do kojih su došli , radeći na projektu ukazuju na velik broj napada na osobe od strane pasa, tako da prema podacima JZU Dom Zdravlja Živinice godišnje preko 200 osoba se javi ljekaru zbog ujeda psa.Pored napada na osobe,napadi pasa lutalica se učestali su  na domaće životinje i divljač, te samim tim prozrokuju i velike materijalne štete.  S ciljem rješavanja i ublažavanja ovog problema učenici su predložili nekoliko mjera, neke od njih su i realizirali , kao što je edukativno predavanje, podjela letaka i ostalo.A ona, koju namjeravaju implementirati  je formiranje udruženja građana za zaštitu životinja općine Živinice. 

Ciljevi udruženja su: ukidanje bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje biocentrizma i održivog načina življenja za opće dobro. U svrhu ostvarenja tog cilja Udruženje će djelovati na područjima:
  uzgoja, iskorištavanja i mučenja životinja, tzv. kućnih ljubimaca (psi, mačke, zamorci, zečevi, papige i druge ptice, ribe, kornjače i slično)
 zaštite prirode i okoliša te očuvanja staništa životinja
zaštite napuštenih životinja i osiguranju sigurnog smještaja životinja u skloništa, utočišta ili na druga mjesta koja će im pružiti pomoć i zaštitu
 zaštite životinja koje ljudi trenutno uzgajaju, iskorištavaju ili drže u svojem vlasništvu
 zaštite svih životinja od pojedinačnih slučajeva okrutnosti
zaštite ugroženih ili zaštićenih vrsta u njihovim prirodnim staništima, kao i u zaštiti tih vrsta prilikom trgovine i iskorištavanja egzotičnih, ugroženih i zaštićenih vrsta
 zaštite okoliša
kontaktima sa sličnim udruženjima i organizacijama građana
održivog razvoja, održivog načina življenja i održivog načina prehrane
edukacije javnosti, naročito mladih o nenasilju
promoviranja prava životinja na život
promoviranja nenasilja nad životinjama i nenasilja općenito
unapređenja razvoja šire društvene zajednice
 razvoja demokratskog društva i ravnopravnosti.

 Članovi sekcije „Civitas“ pozivaju  sve građane – ljubitelje životinja  da prisustvuju osnivačkoj skupštini udruženja građana za zaštitu životinja općine Živinice koja će se održati  22.04.2012.g. sa početkom u 12 h.u prostorijama Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Živinice./Husović Edin/
 

Učenici sekcije "Civitas" sa nastavnicom Aidom- inicijatori formiranja UG

Psi na ulicama naše općine

Udruženi psi u "šetnji"

Vaš komentar na članak: