Sindikati RMU Đurđevik nastavljaju s planiranim aktivnostima, koje su znatno porasle nakon što je ovaj poznati ugljenokop uključen u novi elektroenergetski konzorcij F BiH. Niz je aktivnosti koje su prošle godine uspješno započete i okončane. Jedna od najbitnijih je uspio dogovor sa menadžmentom firme oko rješavanja nagomilanih problema u vezi sa realizacijom kolektivnih ugovora.

  „RMU Đurđevik zapošljava 1150  zaposlenika i od tog broja samo 10 ih nije potpisalo Sporazum između menadžmeta, Sindikata i zaposlenika u vezi sa pravima koja proističu iz radnog odnosa.Radi se o dugovanjima po starom kolektivnom ugovoru poslodavaca i radnika, tako da svi radnici osim ovih 10, koji su potpisali kolektivne ugovore dobiće po 3 hiljade maraka, s tim da se isplati u dva dijela, sa svim doprinosima koji proističu iz radnog angažovaja zaposlenih. Prvu ratu su zaposlenici dobili prošle godine u iznosu od 1 500 KM, dok će druga biti isplaćena do polovine ove godine“, kaže nam predsjednik Sindikata RMU Đurđevik Nevres Mešić.

  Prema riječima Mešića tokom pregovora sve strane su pristale na manje iznose od onih predviđenim u starim kolektivnim ugovorima, ali da se brže isplate.

  „Išli smo na manji iznos a bržu isplatu, za razliku od drugih rudnika u F BiH koji su se opredjelili na kreditna zaduženja sa bankama, ali i na duže rokove isplata“, objašnjava nam Nevres Mešić./Š.Gadžo/

Teškotekućinska separacija RMU Đurđevik
 

Vaš komentar na članak: