Zavrsen je idejni projekt gradnje prve turističke pruge uzanog kolosijeka i muzeja rudarstva i željeznice u BiH, na kome posljednjih nekoliko godina rade čelnici banovićkog rudnika, uz podrsku općine. Idejni projekt uskoro bi trebao biti upućen na javnu raspravu koja bi mu trebala obezbijediti status projekta od općeg interesa.

  Projekt, čiji je cilj je da ova općina postane atraktivna destinacija željezničkog turizma, ne samo u drzavi nego i regionu, predviđa gradnju niza sadržaja na širem području općine.

  Ispred direkcije rudnika rijeka Litva natkrit ce se kolektorom na kome će biti polazna stanica, parking prostor i kompleks muzeja rudarstva i željeznice sa unutarnjim i vanjskim eksponatima. Ukomponovan u ambijent bit će postavljen ogromni „Es" bager i najstariji bager koji se trenutno nalaze na Besinu i kopu „Čubrić". Predvidjeno je mjesto za staru parnjaču i kiper vagon kakvim se prije pet decenija prevozila jalovina.

 Zgrada muzeja iz ptičje perspektive imat će oblik rudarske lampe i bit ce ukomponovana uz spomen-obiljezje "Majka poginulih rudara". Na istom lokalitetu planirana je stanična zgrada za turiste i turistički voz, te improvizirani ulaz u jamu dijelom ukopan u zemlju.

  Turisticka pruga uklapat ce se u postojecu industrijsku kojom se prevozi ugalj do Briona. Za nastavak trase urađene su dvije varijante probijanje tunela kroz brdo u dužini 187 metara ili zaobilaznica prema „Zlaći" sa usputnim stanicama u Jezevcu, Mačkovcu i Stećcima.

  U medjuvremenu vec je urađeno snimanje i mjerenje buduće trase, u halama „Željezničkog transporta" završena rekonstrukcija stare parnjače i vagona za prijevoz turista, izvršen izbor starih bagera i druge mehanizacije, budućih eksponata muzeja na otvorenom.

  Pomoc u materijalizaciji projekta, arhivsku dokumentaciju i fotose ponudili su ljubitelji parnjača i čelnici državne željeznice.Čestitamo!

Vaš komentar na članak: