IZBORI 2000: Sastav Gradskog vijeća Živinice

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH najviše kandidata koji su dobili povjerenje građana na lokalnim izborima 15.novembra, za Gradsko vijeće Živinice, dobila je Stranka demokratske akcije SDA, ukupno 12.Slijede SBiH 4,SDP 4,SD 3,Građanski savez 2, BPS 2, Glas naroda 1, DF 1, SBB 1 i PDA 1.

Tako će u narednom mandatnom periodu od 4 godine SDA predstavljati slijedeći vijećnici:Omerkić Esed, Jusić Nail, Mulić Ćazim, Zenunović Esed, Halilović Jasmin, Salković Mevludin, Šljivić Fehim, Ferhatović Mevludin, Taletović Fehim, Vejzović Fahrudin, Halilović Esad i Šišić Edina.

SDP će imati četiri slijedeća člana u GV Živinice:Kozarević Hajrudin, Mahmutović Nedim, Numanović Samir i Bajrić Eldis.

Stranka za BiH:Hasić Asmir, Mumić Salih, Klapić Nedim i Muharemović Sejfo.

SD je dobila tri slijedeća vijećnika:Butković Semir, Jahić Esad i Šabanović Nusret.

Građanski savez:Vrtagić Muhamed i Muratović Mujo.

BPS Sefer Halilović:Sakić Mirza i Sakić Alsad.

Glas Naroda:Čaušević Muhidin.

Demokratska fronta:Halilović Mersudin.

Stranka bolje budućnosti:Amela Mehmedović.

Pokred demokratske akcije:Said Muhić.

Čestitamo novim/starim vijećnicima Gradskog vijeća Živinice.