Večeras je u BKC Živinice održana Općinska izborna konferencija SUNDBiH, na kojoj je nakon uvodnih objašnjenja Mirnese Korajac usvojen Poslovnik o radu Općinske izborne konferencije, Program rada Općinske organizacije, izbor organa ove  partije, te izbor predsjednika i njegovih zamjenika.

  Na  konferenciji se prisutnima obratio predsjednik SUNDBIH Hamdija Numanović, koji je govorio o aktivnostima stranke, njenom ubrzanom širenju na teritoriji Kantona i BiH, te uspjehu na proteklim lokalnim izborima.

  Za predsjednika Općinske organizacije SUNDBIH Živinice izabran je profesor Zahid Mušić, podpredsjednici su postali Mirnesa Korajac i Julijana Đurić, dok je za sekretara izabrana Nermina Dervišević.U Nadzorni odbor izabrano je 3 člana, a u Općinski odbor SUNDBIH Živinice izabrano je 9 slijedećih članova:Salih Delić, Emir Hodžić, Nusret Lonić, Mumin Korajac, Fahreta Prtljagović, Ahmedin Kozarević, Almin Ahmetbegović, Asim Nukić, Rahman Džekić i Zermina Dedić.

  Nakon izbora za prvog predsjdnika Općinske organizacije Zahid Mušić se zahvalio prisutnima na konferneciji i istakao:

  «Pred nam je niz složenih zadtaka, ali vjerujem da ovaj sastav naših kvalitetnih kadrova može odgovoriti vremenu i nadam se da ćemo usvojeni Program rada u potpunosti realizovati.Tu prije svega mislim na jačanje organizacije na nivou naše opštine, formiranje novih mejsnih odbora, te uz pomoć Kluba vijećnika boriti se za bolje uslove života i rada svih građana».-na naslovnici prvi predsjednik Općinske organizacije SUNDBiH Živinice Zahid Mušić-/Š.Gadžo/

Radno Predsjedništvo Izborne konferencije

Sa večerašnje konferencije Općinske organizacije SUNDBiH Živinice
 

Vaš komentar na članak: