Ove godine će u Živinicama biti okončana izgradnja postrojenja za mehanički tretman otpadnih voda. Izgradnja postrojenja za mehanički tretman otpadnih voda, uz prošlogodišnju ugradnju kolektora, predstavlja investiciju vrijednu više od 7 miliona maraka.

  Grant od preko 3 miliona maraka osiguran je kod Evropske komisije, dok je od Svjetske banke i IPA-fonda osiguran, također, grant od preko 3,5 miliona KM. Oko 300 hiljada maraka, što zapravo predstavlja obavezan oblik participacije u troškovima provedbe projekata koje podržavaju međunarodne finansijske institucije, finansira se iz Budžeta Kantona i Federacije.

  U Živinicama planiraju na isti način osigurati novac za biološki i hemijski tretman otpadnih voda. Na taj način, jezero Modrac bi bilo, u značajnoj mjeri, zaštićeno od zagađenja, što je od izuzetne važnosti, ima li se u vidu činjenica da se ova akumulacija koristi kao izvor pitke vode./Mirela Selimović/

Uskoro čistije vode jezera Modrac
 

Vaš komentar na članak: