Nedavno su započeli radovi na dovršetku II faze Gradskog bulevara.Obavljeni su potrebni radovi na infrastrukturi, kao što su  postavljanje odvodnih kanalizacionih cijevi i njihovo priključenje u gradsku mrežu, te rasvjetni stubovi.

  Na novom dijelu Bulevara dominiraće cvijetni aranžmani u većim žardinjerima, ali je sigurno da će  i na ovom prostoru svoje mjesto pod «suncobranima» izboriti kafe ljetne bašte.
Dio prostora iza općinskih zgrada će se asfaltirati za potrebe parkinga automobila, te će tako ovaj kompleks u centru grada biti u potpunosti uređen.

  Očekuje se da će radovi biti završeni do prvih jesenjih dana tekuće godine, dakle uskoro!

Veći dio dana za graditelje na Bulevaru bio ugodan za obavljanje poslova
 

Vaš komentar na članak: