Danas je održana Izvještajno izborna Skupština Planiraskog društva „Drenik“ Živinice, koje uskoro obilježava  sedmu godišnjicu svog postojanja i uspješnog rada. Skupština je održana  kraj planinarska kuće, smještene  izmedju obronaka Djedinske planine Javor i Drenovače, na lokaciji Njivice, koja se nalazi  na nadmorskoj visini od 520 metra.

    Skupštinom je predsjedavao Nijaz Siočić, do izbora novog rukovodstvaa na ovom skupu usvojeni su Izvještaj o radu za proteklu i Plan rada za tekuću godinu, a izvršen je i izbor novih članova u organe ovog planinarskog društva.

  „Naše društvo je tokom prošle godine radilo na realizacija planskih  zadtaka, koji su u pojedinim dijelovima i prevazilazili zacrtane ciljeve.Značajne rezultate postigli smo kako učešćem tako i  organizovanjem  susrta planinara.Učestovali smo na susretima u Brčkom, na Danima mimoze u Herceg Novom, na Majevici, u susret proljeću, stazama slavne Olovske brigade, na Svatovcu, Vlašiću i drugim loklalitetima.Takođe, bili smo  domaćini tradicionalnih novogodišnjih susreta planiranra TK, te petim susretima plnanira u povodu Dana općine Živinice i godišnjice našeg društva 19.juna, na kojim  su uzeli učešće  i planinari susjednih država“, istakao je predsjednik Drenika Sead Muratović o urađenom u prošloj godini.

   Vidne rezultate živinički planirai su postigli prošle godine na uređenju lokaliteta oko planinarske kuće na Njivicama, o čemu je Muratović rekao:

  „Obavili smo markiranje pješačkih staza planinaskih prevoja, postavili nove oznake na važnijim putokazima, izveli više radnih akcija na čišćenju terena, a od posebne je važnosti realizacija projekta uređenja dvorišta oko plninnarske kuće, zahvaljujući značajnoj donaciji JP Šume TK i Kantonalne uprave za šumarstvo.Tim projektom izgrađeno je više hladnjaka, ložišta , dječije igralište i drugi neophodni sadržaji za boravak plnaninara i drugih gostiju.Donacija je doprinijela je kompletiranju  sadržaja i stvaranju uslova za posjete i boravak ne samo planinara nego i većeg broja građana širih prostora, čime je  poboljšana  turističke ponude u cjelini“.

   Izvještaj o radu potkrijepljen je finasisjkim pokazateljima, koje je podnio blagajnik Hariz Mahmutbegović,  preko čije kase je prošle godine utrošeno oko 25 hiljada maraka, uglavnom donacija za uređenje planinarskih objekata.

         IZABRANA NOVA RADNA TIJELA DRENIKA

   Osim planinara, Njivice je prošle godine posjetilo preko 1 500 građana s područja Tuzlanskog kantona, đačkih ekskurzija i drugih organizovanih grupa.

   Živiničkim planinarima priznanje je odao predstavnik Saveza planinara FBiH Sadik Selimović:

  „Drenik je društvo koje najbrže napreduje i sve postiže vlastitim angažovanjem svojih članova.Posebno je važno istaći da aktivnosti na uređenju lokaliteta ne narušava prirodni ambijent i svaki puta kada dođete na Njivice sve je ljepše.U Dreniku je razvijena izuzetna aktivnost i saradnja sa  planinarskim društvima BiH i susjednih država“.

   Lokacija na kojoj je sjedište PD Drenik pripada Mjesnoj zajednici Gornja Višća, sa kojom je takođe saradnja na nivou, a to je potvrdio i njen predsjednik  Fehim Taletović:

  „Od kada je osnovano PD Drenik prostor na Njivicama je izuzetno uređen i privlači sve više ljubitelja prirode, što i mi podržavamo.Nastojaćemo u narednom periodu pomoći da se izgradi kvalitetnija putna komunikacija, kako bi pristup bio lakši“.

    Na Skupštini  PD Drenik izabrana su nova  radna tijela, pa su tako mjesto u Upravnom odboru dobili Sead Muratović, Nijaz Siočić, Husein Mahmutbegović, Hasan Fehrić, Fahrija Krašić, Edhem Selimović, Ahmo i Ekrem Goletić, te Mevludin Nukić.

    U Nadzorni odbor imenovani su Nusret Ibrahimbegović, Asim Mahmutbegović i Sadik Nukić, dok je su u Sud časti izabrani Hariz Mahmutbegović, Mevludin Sofić i Mujo Aljić.Za novog predsjednika Skupštine PD Drenik izabran je Faik Omazić.

   U razgovoru sa planinarima saznajemo da je ajmlađa planinarka  Džana Krašić, učenica V razreda osnovne škole, a u Dreniku je od prvog dana formiranja.Najviše pješačkih planinarskih kilometara prešle su Munevera Đug, Nermina Leković i Fikreta Smajić.Osim bosanskih planina stigle su i na Visoke Tatre, Prokletije i druge  prevoje.Među planinarima smo zapazili i Edhema Selimovića, koji je video i foto zapisima bilježio sve događaje iz aktivnosti Drenika od osnivanja./Š.G./
                                                                     

Učesnici današnje Skupštine na Njivicama

Radno Predsjedništvo:Sead Muratović, Nijaz Siočić i Faik Omazić
 

Vaš komentar na članak: