Sarajevo 6.april–Dvodnevni seminar za predstavnike 24 općine/opštine u kojima je UNICEF implementirao projekte za unapređenje društvene zaštite i inkluzije za djecu završen je danas na Jahorini. Međuentitetski seminar je na jednom mjestu okupio načelnike općina/opština, članove općinskih/opštinskih upravnih odbora, članove komisija za unapređenje dječije/socijalne zaštite, koordinatore posebno usmjerenih projekata i predstavnike entitetskih grupa za razvoj kapaciteta. Tokom dva dana seminara učesnici su razmijenili naučene lekcije i iskustva koja su dobili kroz implementaciju projekata dječije zaštite i inkluzije.

  Program „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS)“ koji UNICEF realizira uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj, te u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou prisutan je u 10 opština/općina. Pilot lokacije ovog programa su Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Livno, Stolac i Sanski Most, Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad i Višegrad. Partner u implementaciji je navladina organizacija Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI).

  Seminar su  otvorili Anne-Claire Dufay, zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH i Žarko Papić, direktor IBHI-a. Prisutnima su se obratili i Asim Zečević, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku FBiH i Ljubo Lepir, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS.

  „SPIS je zasigurno najviše uspjeha pokazao u pružanju usluga na lokalnom nivou kroz usmjerene projekte, rad sa djecom sa posebnim potrebama, putem obuke nastavnika u školama, primjenom koncepata škola prijatelja djece, učešćem djece kroz PAR grupe. Svi segmenti sistema su jako važni, jer bez okvira politika i strategija nema ni pružanja usluga. Kroz inovativniji pristup bi trebalo nastaviti graditi politike i strategije koje su ključne za djecu u ovoj državi“, istakla je Selma Turkić, voditeljica Programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ (SPIS).

  Učesnici su razmijenili iskustva, te uradili analizu i evaluaciju aktivnosti koje su realizirane, što je rezultiralo preporukama za buduće aktivnosti. Drugog dana, predstavnicima 10 SPIS općina/opština su se pridružili i predstavnici 14 općina/opština u kojima su prethodno bili implementirani UNICEF/IBHI projekti u vezi sa dječijom zaštitom i inkluzijom, koji su također podijelili svoja iskustva i znanja u cilju unapređenja rada na budućim projektima./A.Jabučar/

Vaš komentar na članak: