Realizirajući srednjoročnu viziju razvoja Općine Živinice u proteklom periodu urađeno je puno projekata koji se tiču poboljšanja života na području cijele Općine, od kojih posebno mjesto zauzima ulična rasvjeta.Međutim, zbog velikog broja projekata ulične rasvjete plaćanje utroška elketrične energije postaje ogroman teret Općini.
 
  „Sa današnjim danom imamo 142 priključna mjesta, odnosno brojila,  6470 rasvjetenih tijela, od najačih natrijevih sijalica do onih slabih,  dok živinih sijalica nemao, uspjeli smo ih zamijeniti čime smo znatno uštedjeti na ukupnoj potrošnji električne energije i smanjili finansijska sredstva koja su se do sada izdvajala za plaćanje javne rasvjete – kazao nam je načelnik Općine Živinice Hasan Muratović.

  Dužina ulične rasvjete u Općini Živinice iznosi preko 300 kilometara, što prestavlja ogroman sistem koji se mora unapređivati da bi kvalitetnije funkcionisao. U skladu sa opredjeljenjem da se kontinuirano radi na modernizaciji i širenju mreže javne rasvjete, uz težnju da se smanji bespotrebna potrošnja, Općina Živinice uvela je neke nove aktivnosti.

  Naime, od danas će građani Općine Živinice imati priliku da preko brojeva telefona kontaktiraju sa nadležnom općinskom službom, Službom za prostorno planiranje i komunalne poslove, kako bi oni uticali na firme koje održavaju sistem ulične rasvjete, da otklone sve nedostatke na 142 mjerna mjesta.

  „Svjedoci smo porasta kriminala i saobraćajnih nezgoda na putevima sa najtežim posljedicama, najčešće po pješake i bicikliste. Mi smo ove negativne i ružne trendove uspjeli da oborimo i da ti pokazatelji idu u jednom dobrom pravcu na način da smo osvijetlili što veće područje Općine, jer tamo gdje je svjetlo lopovima nema mjesta, sa druge strane bezbjednija su naša djeca kao učesnici u saobraćaju.  Želim da u zajedničkoj koordinaciji sa našim sugarđanima utičemo na smanjenje bespotrebne potrošnje javne rasvjete, i kako bi uticali da otklonimo kvarove do kojih eventualno dođe, kao i da bi korigovali uklopne satove gdje oni ne rade na način da uključe uličnu rasvjetu kad treba“, rekao je načelnik Općine Živinice Hasan Muratović.

  Muratović je istako podatak, da od kada je osvijetljena dionica magistralnog puta M-18 od ulaza do izlaza iz grada  nije bila niti jedna saobraćajna nezgoda sa smrtnim posljedicama, a ranije dok nije bilo osvjetljenja svake godine smo gubili između 1 i 3 života.

  Na području Općine Živinice postoje 142 mjerna mjesta gdje se ulična rasvjeta uključuje i isključuje, na mjestima gdje to nije podešeno tako da se ugasi poslije ponoći, treba intervenisati da se pokrije period noći, ali i tamo gdje ona bespotrebno radi u vrijeme kada ne treba.

  „Očekujemo da naši građani budu aktivni sa terena da uvežemo ovu oblast i da smanjimo ukupnu potrošnju struje i rasteretimo budžet Općine, na način da plaćamo manje fakture elektroprivredi, da ni jedna sijalica ne radi bespotrebno ali isto tako gdje ima situacija da treba da se upale sijalice koje nisu upaljne, da bude regulisano tako da svi građani budu zadovoljni“, ističe Muratović.

  Sve informacije u vezi javne rasvjete možete prijaviti na dole navedene brojeve telefona ili slanjem e-maila.  

Fahrudin Kuljaninović
E-mail: fahrudin@opcinazivinice.org  
Tel.: 035/743-325 ili 035/743-301

Zelenika-svečano puštanje na upotrebu ulične rasvjete
 

Vaš komentar na članak: