Obavještavaju se demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Živinice da je nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, u skladu sa Uredbom Ministarstva za boračka pitanja TK i Odlukom Ministarstva za boračka pitanja TK,  objavila Javni oglas za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog  kantona za 2013. godinu, za Općinu Živinice.

 
  Pravo na dodjelu ovih sredstava imaju lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje, imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Živinice, ostvaruju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u općini i posjeduju valjanu dokumentaciju za učešće na javnom oglasu.
 
  Oglas je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje", dana 01.04.2013. godine, istaknut na oglasnoj ploči Općine Živinice i u šalter Sali općine, a traje do 03.05.2013. godine.
 
  Tekst Javnog oglasa, kao i spisak potrebne dokumentacije, te potrebni obrasci nalaze se u šalter Sali Općine Živinice i na zvaničnoj web stranici: www.opcinazivinice.org 
 
  Sve dodatne informacije zainteresovani aplikanti mogu dobiti u nadležnoj općinskoj službi, boračkim  udruženjima i šalter sali Općine Živinice.

Vaš komentar na članak: