Sud Bosne i Hercegovine u Vijeću apelacionog odjeljenja, povodom žalbe advokata Joze Banovića – Tomislava Ljubića,27.oktobra ove godine donio je presudu, kojom se uvažava žalba branioca optuženog Joze Banovića. Preinačena je prvostepena presuda Suda BiH broj K-38/09 od 18.03.2010.godine, kojom se optuženi Jozo Banović, primjenom odredaba člana 284.stav 1. tačka a ZKP BiH oslobađa optužbe, da je na način opisan u izreci prvostepene presude počinio krivično djelo krijumčarenja ljudi iz člana 189. stav 2. KZ BiH.

  Optuženom Jozi Banoviću /slika na naslovnici/ je primjenom članova 40. i 46. KZ BiH bila  izrečena novčana kazna u iznosu od 5 000 KM i sudski troškovi.

 Podsjećamo da je Banović, uz ostalo što mu je stavljeno na teret, bio proglašen krivim i za navodno navođenje na prostituciju koja se odvijala u njegovom motelu “Jet star” u Živinicama i “Vili Sensi” na Zlaći kod Banovića.Povodom oslobađajuće presude Jozo Banović je izjavio:

 "Želim reći da optužbe iz decembra prošle godine nisu bile osnovane i nisu imale u elementima optužbe ni jednog svjedoka. Svi svjedoci su davali iskaze u moju koristi, a niti jedan nije imao šta reći protiv mene, pa sam i očekivao oslobađajući rasplet događaja i presudu Vrhovnog suda BiH, jer ja sigurno nikada nisam činio  prekršaje koji su mi stavljeni na teret.Radio sam 42 godine i nikada nisam pravio prkršaje niti sam sam imao kaznenih djela, što se u postupku optužbe neistinito iznosilo.Drago mi je da imamo pravne države i što sudstvo radi neovisno, na osnovu dokumenata i stvarnih činjenica". /Š.Gadžo/

Motel Yet star preživio optužbe na svog vlasnika

Vaš komentar na članak: