Udruženje RESPEKT Živinice već sa trećom generacijom maturanata srednje škole realizuje  projekat ozelenjavanja grada, s ciljem poboljšanja ekološke slike našeg grada i osvješćivanja  javnosti o značaju koje drveće ima za čovjeka i  sredinu u kojoj živimo.  Ove godine su to maturanti JU Gimnazija Živinice.

  Živimo u vrijeme kada sve više osjećamo posljedice ljudske nepažnje prema prirodi: poplave,  klizišta, uzrokovane prekomjernom sječom šuma, a u gradskim sredinama, zbog većih površina pod betonom, posebno su  izražene ekstremno visoke ljetne temperature.  Tada svi obično spas tražimo pod krošnjama drveća, kojeg je, nažalost nedovoljno u našim gradovima. Koristi koje imamo od drveća su tolike da zaista  začuđuje činjenica da se kod nas sadnji stabala  ne posvećuju puno veća pažnja.  Osim što nas štiti od ekstremnih temperatura i igra dekorativnu ulogu, drveće proizvodi kisik fotosintezom, pročišćava zrak i štiti naselja od dima i prašine,  znatno smanjuje gradsku buku, a ima i zaštitnu ulogu od jakih vjetrova. Njegova vrlo značajna uloga je i u zaštiti od aerozagađenja, što je posebno važno s obzirom na to da Živinice spadaju u jedan od najzagađenijih gradova u BIH.

  "U okviru ovog projekta maturanti Gimnazije Živinice su u dvorištu škole zasadili stabla generacije, kao simbol i podsjećanje na  najljepše životno doba koje su zajedno proveli u srednjoj školi, a nakon toga, učestvovali u akciji  ozelenjavanje gradskih površina ispred stambenih zgrada i tako dali doprinos ljepšem izgledu našeg grada i kvalitetnijem životu naših građana. U toku i nakon sadnje organizovano je druženje građana i potpisivanje peticije za više zelenila u našem gradu, koju ćemo uručiti općinskim vlastima. Na ovaj način mi želimo  poslati svoju poruku vlastima da više pažnje posvete svakodnevnim, egzistencijalnim potrebama građana,  u šta spada i osiguranje zelenila i parkovskog prostora za odmor i rekreaciju djece i odraslih", rekla je voditeljica Respekta Džehva Hamzić.

  Ove godine imamo posebno zadovoljstvo da projekat realizujemo skupa sa grupom mladih koji su pokrenuli uređenje ove površine uz pomoć Omladinske banke i Fondacije Mozaik  Na ovaj način uređena je  cjelokupna zelena površina između dva bloka zgrada u Ulici 25. novembar, što je još jedan dokaz da zajednički rad daje najbolje rezultate.
 
  Ovom prilikom želimo se zahvaliti našim sponzorima najboljem susjedu Merkator BiH i Čevabdžinica Bulevar, kao i svim našim sugrađanima, koji su svojim učešćem  podržali našu akciju i dali značajan dopinos da naš projekat bude uspješno realizovan.

Promjeniti odnos prema okolini

  U situaciji kada je u našim gradovima sve manje zelenih površina a sve više betona i sivila, i kada, u vrijeme globalnog zagrijavanja, sve više postajemo svjesni  važnosti zelenila mi želimo dati svoj doprinos ljepšem izgledu našeg grada i posebno učiniti život svih stanara ljepšim i ugodnijim za život.
 
   Ovim projektom želimo skrenuti pažnju javnosti na probleme zaštite okoline i potrebu promjene našeg odnosa prema okolini, te dati pozitivan primjer i poticaj svim drugim građanima  da se uključe u slične akcije./Press Respekt/

Akcija maturanata na postavljanju novih sadnica

Za više zelenila u gradu

Osvježeje uz ćevapčiće sa Bulevara

 

Vaš komentar na članak: