Uskoro će školsko zvonce označiti početak nastave, jer školska 2009/ 10. godine počinje 31. augusta ove godine i traje do 31. augusta naredne. Kako je predviđeno, nastava se realizuje po polugodištima i traje 185 radnih dana, s tim da se nastavni sadržaji realiziraju u okviru 175 nastavnih dana.

   Nastava u završnom razredu osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona traje 170 radnih dana, s tim da se programski sadržaji realizuju u okviru 160 nastavnih dana.

  U završnim razredima srednje škole nastava traje deset dana manje nego u osnovnim. Kako saznajemo u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, u prvom polugodištu ove školske godine nastava se završava 31. decembra ove godine i traje ukupno 89 radnih dana.

   Škole neće raditi u vrijeme međunarodnih praznika. Nastava u drugom polugodištu u završnim razredima osnovne škole počinje 25. januara a traje do 17. juna, a u završnim razredima srednjih škola počinje 26. januara i traje do 3.maja 2010. godine. Obavezne su sjednice nastavničkog i odjeljenskih vijeća u septembru, kao i u januarau, maju, junu i augustu 2010. godine. Prema potrebi nastava se može organizovati i prve subote u toku mjeseca u skladu sa zakonom – kazala nam je Albina Vicković, stručni saradnik za kulturu i informisanje u Ministarstvu, obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Škole neće raditi ni za vrijeme vjerskih praznika jedan dan u slučaju kada školu pohađa preko 50 % učenika iste nacionalnosti, s tim da učenici i zaposlenici, koji slave vjerski praznik imaju pravo da opravdano izostaju jedan dan i kada škola organizuje nastavu za vrijeme vjerskih praznika.

   Godišnjim programima, također, planirano je i obilježavanje Dana škole, izleti, ekskurzije. Na osnovu školskog kalendara osnovne i srednje škole moraju uraditi svoj kalendar, kojm će posebno planirati sjednice nastavničkog, odjeljenskih, razrednih vijeća, dan škole, izlete, ekskurzije, posjete, priredbe i druge manifestacije.

  U Pedagoškom zavodu Tuzla danas će biti održan sastanak Aktiva direktora Osnovnih škola sa područja općine Tuzla na kojem će se razgovarati o Organizaciji rada u školskoj 2009/2010 godini, finansiranju škola u novoj školskoj godini te pokretanje inicijative o promjeni "Zakona o Osnovnoj školi"./Sabina Džibrić/

Vaš komentar na članak: