Svakodnevno se susrećemo sa mnogo pitanja, kako odgovoriti različitim izazovima i u vremenu koje je opterećeno mnogim problemima sačuvati one vrijednosti koje će nam život učiniti lakšim i ljepšim.

 Jedan od načina kako da to učinimo jeste otkrivanje sopstvenih talenata kroz magičnost teatra i teatarske umjetnosti, a sve to je moguće u jednoj organizovanoj "Školi Glume".

  Teatar Kabare Tuzla dd 2009. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti sprovodi i edukaciju djece i omladine kroz Školu glume. Kroz Školu glume u dosadašnje 3 godine je prošlo preko 100 djece i omadine.

  Teatar Kabare Tuzla vrši upis polaznika u novu školsku godinu Škole glume.

  PRIJEM POLAZNIKA ĆE SE OBAVITI U TEATRU KABARE TUZLA
U SUBOTU, 6.oktobra U 12 sati.

 

 

Vaš komentar na članak: