Danas je Općinski odbor SBB BiH Živinice upriličio predstavljanje kandidata za općinsko vijeće i svog kandidata za načelnika općine Živinice Sanela Razića, magistra ekonomskih nauka, zaposlen u Upravi za indirektno oporezivanje Tuzla.

 Na listi SBB Živinice  za članove općinskog vijeća nalazi se 33 kandidata, a nositelj liste je Mehmed Alispahić, dipl.ecc., vlasnik i direktor Termoglasa Živinice. O listi kandidata govorio je predsjednik Izbornog štaba SBB Živinice Abid Kikić, koji je istakao da je ova politička partija izabrala veoma stručne, mlade i poštene kadrove, koji su spremni donijeti promjene za bolju budućnost svih naših građana.

 Na listi SBB za Općinsko vijeće Živinice, osim već pomenutog Mehmeda Alispahića, nalaze se: 2.Vesna Markovinović, ekološki tehničar-trgovac-bez zaposlenja, 3.Abid Kikić, dipl.žurnalista, vlasnik i direktor Eminala Živinice, 4.Nusret Šabanović, vlasnik i direktor Hrastika Živinice, 5.Indira Kahrić, dipl.pravnik, zaposlena u Konjuhu, postidplomski studij, 6.Muhidin Mahmutbegović, vlasnik i direktor Limonta,7. Enes Zenunović, dipl.ecc. vlasnik knjigovodstvenog biroa, 8. Džehva Hamzić, dipl.ing.poljoprivrede bez zaposlenja, 9.Mirza Mukinović, dr.medicine, zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinice, 10.Faruz Tulumović, vlasnik i direktor firme Aluplastik, 11. Besima Jagodić, profesor, zasposlena u OŠ Đurđevik i Druga OŠ Živinice, 12.Suad Alić, dipl.ecc. zaposlen u Hypo alpe adria bank, 13.Ševkija Šehić, dipl.pravnik, zaposlen u advokaturi, postdilomski studij, 14.Azra Imamović, apsolvent na Stomatološkom fakultetu Sarajevo, 15.Samir Hadžić, mr.geodezije, vlasnik Geopoint Živinice, 16.Ahmet Halilović, Fakultet političkih nauka, zaposlen u Konjuhu, 17.Enes Begović, nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u OŠ Đurđevik, 18. Mersudin Korajac, Fakultet političkih nauka-nezaposlen, 19.Damir Idrizović, dr.veterine zaposlen u Eko land Živinice, 20.Dževida Mandalović, dipl.ing. tehnologije-nezaposlena, 21.Senaid Junuzović, apsolvent na Pravnom fakultetu, zaspolen u Termoglasu, 22.Muamer Malkić, dipl.ecc.-nezaposlen, 23.Šahzija Džinić, dr.fizijatar, zaposlena u JZU Dom zdravlja Živinice, 24.Mensud Hrvić, defektorlog, zaposlen u Protection BiH, 25.Damir Zoletić, dipl.kriminalista, zaposlen u Eminalu, 26.Denisa Nišić, mašinski tehničar-nezaposlena, 27.Zijad Aljić, Srednja geodetska škola, geometar u Živinicama, 28.Rifat Omerović, dipl.ecc.zaposlen u Konjuhu, 29.Azelma Tuholjaković, dipl.ecc., poslovođa u SM Merkatoru Živinice,30.Osman Poljić, dipl.tehnolog, zaspolen u Konjuhu,  31.Mirsad Mahmutbegović, dr.veterinarske medicine-nezaposlen, 32.Enida Rizvić, tehničar u PTT saobraćaju-nezaposlena i 33.Muhamde Vrtagić, prof historije i geohgrafije-zaposlen u OŠ Gračanica.

Kandidati SBB Živinice za općinsko vijeće Živinice
 

Vaš komentar na članak: