Od juče su radnici JP Komunalno Živinice u štrajku.Ipak, danas su vrijedno radili, odvozili smeće, kosili parkove, popravljali kvarove na vodnodnim cijevima, a i ostalo što je u djelokrugu rada firme. Riješili su tri dana prekidati rad po dva sata, a 9.jula će doći pred zgradu općine Živinice i ukoliko ne riješe svoj problem zakazaće generalni štrajk. Problemi su eskalirali oko izbora direktora ovog javnog preduzeća, tako da već 1,5 mjesec nemaju riješeno pitanje čelne pozicije preduzeća.

 Kada je nedavno za direktora izabran Halil Halilović, ispostavilo se da nisu priloženi potrebni domkumenti, te je poništena procedura izbora direktora preduzeća.

 Predsjednik Sindiklanog odbora Komunalnog Muhamed Smajlović očekuje 9.jula podršku građana, kada budu došli pred zgradu općinske administracije. Kažu da građani neće osjetiti prekide u radu, a ujedno ih pozivaju da redovno izmiruju obaveze prema ovom preduzeću./Š.G./

Vaš komentar na članak: