Danas se održava sjednica Nadzornog odbora Konjuha, na kojoj se, između ostalog, razmatra izbor novog direktora ove firme, nakon što je sadašnji direktor Osman Abadžić podnio ostavku.Na konkurs za izbor direktor firme, koja je već duže vrijeme zapala u krizu, zbog čega radnici često štrajkuju, prijavila se samo jedna osoba.

  Riječ je o bivšem direktoru marketinga kombinata Sodaso Tuzla Mirsadu Naliću, dipl.ecc. Petočlani Nadzorni odbor Konjuha, na čelu sa predsjednikom Nezirom Imširovićem razmatra prispjelu prijavu gosp Nalića, koji je priložio konkursom traženu dokumentaciju, te Program rada.Prije izbora na vodeću funkciju Nalić je razgovarao sa predstavnicima sindikalne organizacije i iznio im svoju viziju izlaska Konjuha iz krize, koja, prema riječima predsjednika SO Mevludina Trakića, obećava:

 "Sindikat daje podršku izboru Mirsada Nalića za direktora firme, ali sve zavisi od toga kako će glasati članovi Nadzornog odbora.Poznato je u kakvim smo teškoćama i izbor Nalića u ovom času značio bi prvi korak u poduzimanju mjera za postepeno nadvaldavanje teškoća koje su nas zadesile".

 Da bi bio izabran za direktora firme Konjuh, Mirsadu Naliću je potrebno najmanje tri glasa, od ukupno pet, koliko broji Nadzorni odbor!  Sjednica Nadzornog odbora okončna je tek oko 20 sati, ali bez izbora novog direktora, koji nije dobio potrebnu većinu glasova, te će vršilac dužnosti direktora Konjuha i dalje biti Osman Abadžić /slika na naslovnici/./Š.G./

Vaš komentar na članak: