Nakon što je osnovano Udruženje košarkaških trenera Tuzlanskog kantona, u subotu je održana prva Izborna skupština udruženja. Uvod je napravio prof. dr. Meho Alić-Partić, koji je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo što se ovaj projekat realizuje.

  Također je iskoristio priliku da, iz svog iskustva, istakne značaj organizovanja trenera radi unapređenja košarke na našoj regiji, te bitnost sinhronizovanog djelovanja sa RKS Tuzla i KSBiH. Pored ovoga, profesor je smatrao da je značajno spomenuti prijašnje generacije košarkaša i košarkašica, te ukazati na košarkaški potencijal naše sredine.

  Nakon profesora Alić-Partića, riječ je dobio v.d. presjednik udruženja gdin. Adnan Hodžić. U svom izlaganju, Hodžić se nadovezao na starijeg kolegu i nastavio izlagati o ciljevima i misiji udruženja. Tako je istakao, da je udruženje već krenulo sa radom i da se treneri postepeno uključuju u aktivnosti udruženja. Prije formiranja udruženja, obavljeni su razgovori sa gdinom Jadran Lasetovićem (Prsjednikom RKS Tuzla) i Sekretarom KS BiH Harun Mahmutovićem, kako bi udrežnje bilo pri Košarkaškim savzima. Pored ciljeva i programa djelovanja pristupilo se predlaganju članova Upravnog odbora  i Nadzornog odbora udruženja trenera Tuzlanskog kantona. Tako je u Upravni odbor izabrano pet, a u Nadzorni odbor tri člana.
 
  Ono što je značajno za živinički sport, živiničku košarku i Košarkaški klub "Millennium" Živinice je činjenica da je u Upravni odbor udruženja izabran Mirza Memić, koji je ujedno i najmlađi član UO. To je svakako nagrada za dobar rad u proteklom periodu, koji se ogleda u mladim igračima KK"MIllennium" za koje ze svakodnevno interesuju klubovi iz BiH. Šta o tome misli naš trener, pitali smo ga u subotu nakon utakmice protiv ekipe MTE Mohacsi iz Mađarske:

  "Ideja o formiranju udruženja trenera Tuzlanskog kantona je fenomenalna. Na seminarima koje sam posjećivao imao sam priliku pričati sa ljudima iz drugih država i raspravljati na tu temu. Primjera radi u Hrvatskoj i Srbiji svaki veći grad ima svoje udruženje trenera i kroz udruženja unapređuju svoj rad. Kao ogled takve organizacije su Seminari za košarkaške trenere u ti državama, koji su izuzetno organizovani i na koje dolaze eminentni stručnjaci. U BiH ne postoji takvo nešto, izuzmemo li Udruženje trenera A1 ligaša, i mi smo prvi koji ćemo pokušati raditi na ovaj način. Moram istaći da je inicijativa krenula iz Tuzle, od strane Adnana Hodžića kao glavnog trenera u OKK"Sloboda"  koji je uložio napore i animirao ljude kako bi se uključili u rad", rekao je Memić.

  Da ovo udruženje misli ozbiljno djelovati, dokaz je i Trenerska radionica koja je održana u subotu na Sportskom terenu Teleks. Kao predavači učešće su uzeli uvaženi gdin Mihajlo Vuković, Harsi Pojskić, Azur Sakić i Adnan Hodžić.
  Memić je još rekao da je osnivanje pomenutog udruženja nova šansa za košarkaški sport kod nas:

  "Ova radionica je prva ovog tipa, te će se održavati polugodišnje jednom. Što se tiče mog izbora u Upravni odbor, moram priznati da nisam očekivao. Ali sam svakako zadovoljan i spreman raditi i pomoći udruženju da ostvari najveće ciljeve. Također, moj je cilj da kroz ovo udruženje uključim trenere iz KK"Millennium" te tako unaprijedimo naš rad sa djecom. Pored svega, drago mi je da su u upravnom odboru mladi ljudi koji su željni rezultata kroz dobar rad, a sve to uz nadzor starijih kolega kao što su Mara Lakić i prof. dr. Meho Alić-Partić."/Press Millenniuma/

Trener Mirza Memić
 

Vaš komentar na članak: