Iskopavši 223 067 tona uglja komorati Rudnika „ Kreka“ uspješno su zaokružili i mjesec septembar tekuće godine. Planirana mjesečna proizvodnja ponovo je premašila zacrtani plan i najveća je proizvodnja u ovoj godini.

  Najveće rezultate od 87 254 ili 100,9 odsto tona uglja ostvarili su rudari Rudnika „Dubrave“. Svi segmenti rada u krekinim rudnicima su poboljšani, što takođe doprinosi činjenici da je „ Kreka“ već godinama najveći proizvođač uglja u BiH.Da ostvarenje godišnjeg plana od 2 600 000 tona iskopanog uglja neće biti upitno govori podatak da je do sada ostvarena proizvodnja od 1 876 000 tona, dok dugoročniji planovi govore da bi Rudnik „Kreka“ za naredne dvije do tri godine mogao premašiti godišnju proizvodnja od 3 000 000 tona iskopanog uglja.

  Svakako, doprinos rudara "Dubrava", prema riječima njihovog direktora Envera Omazića /slika na naslovnici/,biće maksimalan, jer će Dubravci samo u ovoj godini uspjeti proizvesti milion tona lignita!

Vaš komentar na članak: