Lovačko društvo Toplica Živinice uspješno obavlja funkciju očuvanja divljači i bogaćenju prirode raznom divljači. Ovih dana iz vlastite fazanerije kraj Oskove lovačklim sekcijama je podijeljeno oko hiljadu fazana, koji su pušteni u lovna područja. Fazanerija još ima oko 700 fazana, a jedan dio je u funkciji matičnog jata, priča nam jedan od najstarijih lovaca Mehmedalija Đulović, kojemu je povjereno čuvanje i zaštita fazana, ali i drugih divljih i domaćih životinja.

 "U posljednje vrijeme ovdje se mnogo uradilo, tako da osim fazanerije sada imamo i mali zolooški vrt, sa dvadesetak raznih životinja, gdje imamo jelene lopatare, srndaće, konje ponije i druge životinje. Često imamo posjete, naročito djece, koja mogu i jahati ove simpatične ponije. Cijena posjete fazanerji i ZOO vrtu je 1 KM, pa na taj način želimo obezbijediti hranu za životinje u našem vrtu", kaže lovac Đulović, sa dugim stažom u LD Toplica od 46 godina.

 Osim iz Živinica i Tuzle, u ZOO vrt i fazaneriju dolaze posjete i iz ostalih obližnjih gradova. Razloga za posjetu u buduće će biti i više, jer će se ovo područje obogatiti novim vrstama divljih životinja!/Š.G./

Mehmedalija u živiničkom ZOO vrtu

Jelen lopatar sa specifičnim  rogovima

 

Vaš komentar na članak: