Ovih dana mediji su objavili da je iz štampe izašao prvi Perzijsko-bosanski rječnik, koji su uradile dr Mubina Moker i Dženita Haverić.

  Mubona Moker je naša doskorašnja sugrađanka, koja je nakon završetka studija persijskog jezika i kniževnosti u Sarajevu nastavila postdiplomske studije u Teheranu, gdje je i doktorirala.

  Rječnik ima 1296 stranica sa preko 50 000 riječi, termina i frazema. Rječnik je plod desetogodišnjeg pregnuća istraživača  u Institutu IBN SINA i predstavlja značajan leksikografski poduhvat./Š.G./

Vaš komentar na članak: