Odlaze maturanti iz Osnovne škole  „Dubrave“. Gore će u Đurđevik, u „Estradu“. Ispraćamo ih svi; i roditelji, i rodbina, i drugovi, i drugarice, kao i drugi željni nečeg novoga. Lijepo je kada se nešto dešava, a posebice ovo sa osmim razredima ove škole.

  Sa đacima su razredne starješine Maid Hasanović,  Lutvija Alibašić i direktorica škole Zarfija Hadžić. Naravno, pokoja i pokoji, onako, radi svečanog trenutka života i radi reda, nastavnica i nastavnik. A oni u svečanim odijelima, jer mala je matura, sa mladalačkim krijesom na ozarenim licima, svakog časa sve većeg i zanosnijeg i, one, u svečanim haljinama, lepršaju u svoj svojoj sretnosti, gizdave i lijepe maturantkinje.

  Tu je i nastavnica – bibliotekarka Enisa Bandović, kao Sandžaklijka, obučena u južnjačku nošnju, prilazeći nam sa instrumentom u ruci toga podneblja, veli, pjevat će i igrat će večeras uz daire…

  Ni sumnjali nismo u to, tako i treba, matursko je veče./Alija Arif Delić/

Maturanti sa direktoricom Zarfijom Hadžić

Razrednica sa  maturantom

Pokret u Estradu na rastanak
 

Vaš komentar na članak: