Nije teško primjetiti kako nam se ovih zimskih dana zrak zagadio od posljedica loženja.Predpostavlja se da u gradu i okolini ima preko dvije hiljade mini kotlana za zagrijavanje i ako tome dodamo gradske kotlane za zagrijavanje stanova, te veliki Konjuhov dimnajak nije teško zaključiti kako nam je narušen životni prostor.

   Od druge polovine prošle godine u Konjuhu je otvoren pogon za proizvodnju peleta, ekološki prihvatljivog zamjenskog goriva za kotlane.Šta je pelet?

    Pelet je visokokalorično bio-gorivo proizvedeno  isključivo prešanjem  piljevine i strugotina suhog visoko kaloričnog drveta,  bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Zbog cilindričnog  oblika, nakon sagorijevanje ovog kvalitetnog i vrlo kaloričnog goriva,  nastaje svega 1 odsto pepela. Vrlo lako se transportiraju, jednostavno se koriste pri zagrijavnju   naših domova,  a pri tom u potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde. Izgaranjem peleta stvara se ista količina  ugljendioksida koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta.Upotreba peleta  u domaćinstvima i industriji na jednostavan način omogućava kvalitetniji život, ne ugrožavajući okoliš i prirodu.

  Peleti spadaju u obnovljive izvore energije, što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo. Očekivalo se da će početkom proizvodnje peleta i Konjuh preći na upotrebu ovog energenta, ali da bi se to provelo u djelo potrebno je nabaviti odgovarajuće kotlove, što je u sadašnjim ekonomskim prilikama otežano.

  Međutim, da bi i građani umjesto klasičnih peći centralnog grijanja prešli sa uglja na pelet moraju nabaviti nove poći, čija se cijena kreće oko 5 hiljada maraka, u zavisnosti od  prostora koji se zagrijava.Tako ćemo i dalje, sve dok se ne izgradi jedinstven sistem centralnog grijanja za grad i okolinu, ili dok građani i pravni subjekti ne izmjene sadašnje kotlove novim na upotebu peleta, udisaćemo zagađen zrak, a s kakvim posljedicama-zna se!/Š.Gadžo/

Pogon za proizvodnju peleta u Konjuhu
 

Vaš komentar na članak: