U utorak je započela implementacija projekta "Volonterizam za razvoj zajednice"  kojeg implementira nevladina organizacija „Sara“ iz Srebrenice. Učesnici ovog projekta je deset mladih ljudi iz Živinica i isti toliko broj mladih iz Srebrenice. Cilj projekta je doprinijeti aktivnom uključivanju mladih u razvoju lokalne zajednice kroz učešće u procesima donošenja odluka i uspostavljanje održivih mehanizama u oblasti volonterizma.

 
Prva faza obuke je započeta u Živinicama u  utorak i trajala je dva dana, ista se odvijala na kompleksu bazena „Erna“ u Priluku. Općina Živinice je partner realizacije ovog projekta, te će ista osiguravati  podršku lokalne zajednice u uslugama i robi tokom implementacije ovog projekta.
 
 Neki od ciljeva projekta su takođe: Razviti kapacitete mladih za uspješno organizovanje i provođenje volonterskih inicijativa kroz primjenu RUZ principa. Povećati spremnost lokalnih aktera i pokrenuti zagovaračke aktivnosti zainteresovanih strana da se uspostave lokalne politike koje će poticati volonterizam (unaprijediti postojeće politike i donijeti nove). Promovisati primjere dobre prakse kroz ostvarene rezultate u zajednicama koje će potaknuti mlade na volonterizam u drugim gradovima BiH.
 
Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta usmjerene su na formiranje grupe od 20 mladih (10 iz Srebrenice i 10 iz Živinica), koji će proći set obuku od 4 radionice koristeći RUZ metodologiju u izgradnji kapaciteta za organizovan rad na razvoju zajednica, mobilizaciju lokalnih resursa i javno zagovaranje. Organizovaće se koordinacioni sastanci koji će razviti kampanju zagovaranja i nacrte dokumenata (lokalnih politika i procedura) koji će osigurati održive mehanizme za volonterizam. Putem javnih prezentacija, promotivnih materijala i sveobuhvatnog plana komunikacije planirano je  osiguravanje potpune transparentnost u radu.
 
 Provođenjem šest volonterskih akcija u lokalnim zajednicama i završene promocije osiguraće se da pozitivne prakse budu potstrek i drugima u BiH. Projekat "Volonterizam za razvoj zajednice" se implementira u okviru "Programa za poduzetnu omladinu" kao jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH. Za peti decembar je planirana završna svečanost, na Međunarodni dan volontera./Edin Husović /

Učesnici projekta na radnoj sesiji

Vaš komentar na članak: