Na području općine Živinice posljednjih godina došlo je do poboljšanja snabdjevenosti tržišta naftom i naftnim derivatima.Izgrađeno je petnaestak benzinskih pumpi, koje tokom 24 sata stoje na raspolaganju motorizovanim putnicima.

  MM Kalesić posjeduje benzinske pumpe na magistralnom putu M-18, kraj naselja Strašanj i u  Živinicama. Poslovni rezultati za prošlu godinu još nisu sumirani, ali se očekuje pozitivan poslovni trend, o čemu nam je govorio direktor Mustafa Kalesić:

  „Prošla godina je bila jedna od težih za privrednike, što se odrazilo i  na poslovanje naše firme.Bez povoljnijeg privrednog ambijenta teško je očekivati značajniji rast prometa nafte i naftnim derivatima, što je naša osnovna djelatnost.Mnoge firme su došle u tešku situaciju, bilo zbog svojih kreditnih zaduženja ili nemogućnosti naplate potraživanja za određene proizvode, pa se to negativno održava i na ostale privrednike. U odnosu na 2009. i 2008.godinu sada je znatno teže naplatiti novce za isporučene naftne derivate.Znatno više poduzetnici traže kompenzacije umjesto novčanih transakcija. Ima firmi koje su u teškoćama i duguju nam značajna sredstva“.

  Prema riječima direktora Kalesića znatno se smanjio broj firmi koje uredno plaćaju svoje obaveze. Kada je riječ o odnosu gotovinske naplate za tenkovanje goriva na benzinskim pumpama i snabdjevanja firmi na veliko omjer je podjednak. O očekivanjima u tekućoj 2011.godini Mustafa Kalesić ističe da neće doći do značajnijeh pormjena:

  „Stanje u privredi kakvo jeste obeshrabruje poduzetnike na veća investiciona ulaganja, tim prije što  sada i banke ne podupiru nove  projekte. Značajniji napredak može se očekivati povećanjem javnih investicija, stvaranjem povoljnijih uvjeta  za što brže otvaranje javnih radova i investicija. Nužno je pokrenuti veće investicione projekte, širih razmjera, u kojima će svoj interes naći snažniji investitori. Dakle, to nije moguće bez  velikih radova, kakvi su gradnja autoputeva, termoelektrana i drugih značajnijih investicija, koje bi povukle i ostale djelatnosti“.

  Firma MM Kalesić i pored otežanih uslova poslovanja rado učestvuje u sufinasiranju sportskih događaja u gradu, kao sponzorsko učešće sportskim klubovima ili sportskim manifestacijama od značaja za grad i šire područje, kao što je nedavno održano Kantonalno-regionalno prvenstvo djece u karateu!/Š.G./

Benzinska pumpa MM Kalesić na Strašnju
 

Vaš komentar na članak: