Približava se kraj školskog zimskog raspusta, pa će učenici ponovo u klupe narednog ponedjeljka, 24.januara.U Mješovitoj srednjoj školi Živinice sumirali su postignute rezultate na kraju polugodišta, a izvještaj o uspjehu saopštava nam direktor Samir Jagodić:

 "Postigli smo bolju prolaznost nego u istom periodu prošle godine i to za 4 odsto. Od ukupno 1139 učenika prolazne ocjene postiglo je 702 učenika ili 61,6 odsto, dok je s nedovoljnim uspjehom 437 učenika.Srednja ocjena iznosi 2,62. U tehničkim školama je uspjeh bolji nego u stručnim i dostiže 68,5 odsto, sa dobrom prosječnom ocjenom od 2,85, dok je u stručnim školama prolaznost 51 odsto.izražen problem je prekomjeran broj neopravdanih izostanaka, koji je zadržan na prošlogodišnjem nivou".

 Kako poboljšati uspjeh do kraja godine, bilo je pitanje o kojem su profesori tokom zimskog rasputsa često raspraavljali i donosili potrebne mjere, o čemu direktor Jagodić  kaže:

 "Juče smo imali sjednicu Nastavničkog vijeća, a prije toga i sjednicu stručnog aktiva, gdje smo analizirali učenje i vladanje učenika tokom prvog polugodišta. Donesno je više zaključaka, kako bi poboljšali uspjeh do kraja školske godine".

 Mada je početkom škoske godine predat na upotrebu dograđeni dio zgrade za potrebe Gimnazije, u Mješovitoj srednjoj školi nemaju dovoljno prostora za učenike.

 "I dalje je prisutan problem nedostatka učioničkog prostora, jer smo mi praktično na dobitnku samo jednu učionicu u odnosu na prethodnu godinu.Ukinuli smo tri improvizovane učionice, jedna je stavljena namjenski za čitaonicu pri biblioteci.Problem nedsotatka školskog prostora očekujemo riješiti za dvije godine, kada će doći do drastičnog smanjenja broja učenika koji završavaju osme razrede", mišjenja je Jagodić /slika na naslovnici/.

  Tokom raspusta za profesore organizovano je više seminara i predavanja u MSŠ i na području TK.U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te Pedagoškim zavodom obavljene su potrebne edukacije nastavnog osoblja.Ovih dana u MSŠ organizovali su zimski rok polaganja ispita za vanredne učenike, koji žele steći jedno od stručnih zvanja za koja je ova škola osposobljena, tako da je zismki raspust za učenike korisno iskorišten za raznovrsne aktivnosti zaposlenika MSŠ!/Š.G./

MSŠ Živinice-do kraja školske godine poboljšati uspjeh
 

Vaš komentar na članak: