MUP TK:Promovirane nove policijske uniforme

Jučer je u zgradi sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u Tuzli, održan radno-konsultativni sastanak policijskog komesara Nedima Mutapčića i viših rukovodilaca MUP-a TK, medju kojima i visih službenika PU Zivinice.

  Na sastanku je pored redovnih aktivnosti, promovisana nova radno–svečana policijska uniforma, u kojoj će ubuduće rukovodioci policije (od čina inspektora do čina glavnog inspektora policije) izvršavati svoje svakodnevne zadatke, dok će u svečanim prilikama koristiti i dodatna obilježja.

  Naime, riječ je o uniformama koje se u mnogome razlikuju od dosadašnjih, prije svega u kvalitetu i modelu, a ujedno predstavljaju jedinstvenu karakteristiku službenih lica policije. /MUP TK/

Nove uniforme policijskih dužnosnika