Tokom cijele godine česma u Par selu kraj puta od Dubrava prema Tuzli uvijek ima redovne posjetioce, ljude željne prave pitke vode.Ovih toplih dana posjete su češće jer organizam traži više vode, kako bi se utolil žeđ.Da li je voda u Par selu ispravna i dovoljno kvalitetna za piće?

  Hemijskom i bakteriološkom analizom  Zavoda za javno zdravstvo TK, voda javne česme Par- selo, je ispravna za piće. Zavod je nedavno  kontrolisao  vodu 14 javnih česmi  na području općine Tuzla.

  «Voda na ovoj česmi je dva puta kontrolisana i hemijski i bakteriološki odgovara kvalitetu vode za piće»,  rekla je prim.dr.Nermina Mehinović, direktor Zadova za javno zdravstvo TK.

  Prekontrolisano je 14 javnih česmi na području općine Tuzla, a  dobro bi bilo da se i na području općine Živinice izvrši analiza vode sa česmi i izvora odakle se voda u kanistrima nosi za piće!

Bajro je  redovan posjetitelj česme u Par selu
 

Vaš komentar na članak: